Estonya Vizesi

Estonya Vizesi Gerekli Belgeler

Estonya Turistik/Ziyaretçi Olarak Vize

Eksik evrak ibraz etmeniz durumunda, islem sürenizin uzayacağını ve kararınızın gecikeceğini lütfen unutmayınız.

Eksiksiz Doldurulmuş başvuru Formu

Bir başvuru sahibinin pasaportuna kayıtlı olan diğer kişiler (reşit olmayanlar) ayrı başvuru formları doldurmalıdır. Vize aynı seyahat belgesine yapıştırılacaktır ve tüm vize sahipleri için en az 2şer boş sayfa içermelidir.

Pasaportun kimlik bilgileri sayfası ile son 3 yıl içerisinde alınmış Schengen vizeleri içeren sayfaların fotokopisi gerekmektedir.

2 biyometrik fotoğraf

Tüm Schengen Ülkeleri için geçerli , ayakta, yatakta, bütün tedavi masrafları ve hastalık veya vefat halinde ülkeye dönüş masraflarını da kapsayan minimum 30.000 € teminatlı seyahat sigortası.

Öngörülen gidiş-dönüş tarihlerinde uçak rezervasyonları ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler

Öngörülen seyahat süresince düzenlenmiş otel rezervasyonları veya seyahat planını gösterir belgeler

Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler:

Son üç aylık hesap hareketlerini gösterir güncel banka hesap dökümü (bankadan kaşeli ve ıslak imzalı) ya da orginal ve güncel banka hesap cüzdanı düzenli geliri gösterir belgeler: son üç ayın maaş bordroları (ya da benzeri)

Başvuru sahipleri, aşağıda belirtilen belgelerden kendi durumlarına uygun olanları ibraz edecektir:

Başvuru sahibi çalışan ise:

SGK (sosyal güvenlik) işe giriş bildirgesi ve güncel SGK “hizmet dökümü”

Başvuru sahibi çiftçi ise;

Bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi

Başvuru sahibi çalışan veya şirket sahibi ise:

Şirketten alınan pozisyonu ve seyahati onaylayan yazı

Şirketin ticaret odasındaki güncel kaydı ve ticaret sicil gazetesinin kopyası

Vergi levhası

Başvuru sahibi emekli ise:

Emekli maaşını gösterir belge (güncel banka hesap özeti veya emekli cüzdanı)

Başvuru sahibi öğrenci ise:

Öğrenci Belgesi (orjinal) ve seyahat masraflarının kimin tarafından karşılanacağını gösteren noter onaylı taahhütname ve karşılayacak kişinin son 3 aylık ıslak imzalı ve bankadan kaşeli orjinal banka hesapları sunulmalıdır

Başvuru sahibi reşit değil ise/18 yaşın altındaysa ve yalnız veya sadece bir ebeveyn ya da yasal vasi ile seyahat ediyorsa ki anne-baba ayrılmış olup vekaleti beraberinde giden ebeveynde bile olsa:

Gitmeyen ebeveyninden noter tasdikli muvafakatname eklenmelidir.

Estonya Ticari Amaçlı Shengen Vizesi

Ticari Ziyaret Amaçlı Schengen Vizesi Başvuruları İçin Gerekli Belgeler

Başvuru Sahibi Tarafından Tamamen Doldurulmuş Ve İmzalanmış Başvuru Formu. Son 10 Yılda Alınmış Ve Ziyaretin Bitiş Tarihinden İtibaren En Az 3 Ay Daha Geçerli Olan Pasaport Aslı.

Bir Başvuru Sahibinin Pasaportuna Kayıtlı Olan Diğer Kişiler (Reşit Olmayanlar) Ayrı Başvuru Formları Doldurmalıdır.

Pasaportun Kimlik Bilgileri Sayfası İle Son 3 Yıl İçerisinde Alınmış Schengen Vizeleri İçeren Sayfaların Fotokopisi Gerekmektedir.

2 Biyometrik Fotoğraf

Tüm Schengen Ülkeleri İçin Geçerli , Ayakta, Yatakta, Bütün Tedavi Masrafları Ve Hastalık Veya Vefat Halinde Ülkeye Dönüş Masraflarını Da Kapsayan Minimum 30.000 € Teminatlı Seyahat Sigortası.

Öngörülen Gidiş-Dönüş Tarihlerinde Uçak / Seyahat Rezervasyonları Ya Da Öngörülen Ulaşım Aracına İlişkin Diğer Kanıtlayıcı Belgeler

Seyahat Masraflarının Nasıl Karşılanacağını Gösterir Belgeler: Örnek:

Son Üç Aylık Hesap Hareketlerini Gösterir Güncel Banka Hesap Dökümü (Bankadan Kaşeli Ve Islak İmzalı), Ya Da Orginal Banka Hesap Cüzdanı

Düzenli Geliri Gösterir Belgeler: Örnek; Son Üç Ayın Maaş Bordroları (Ya Da Benzeri)

Fuara Katılacaksa Giriş Kartı Veya Katılıma İlişkin Belgeler.

Başvuru Sahipleri, Aşağıda Belirtilen Belgelerden Kendi Durumlarına Uygun Olanları İbraz Edecektir:

Başvuru Sahibi Çalışan İse:

İşveren Mektubu Ve/Veya İzin Onayı

Sgk (Sosyal Güvenlik) İşe Giriş Bildirgesi Ve Sgk “Hizmet Dökümü”

Başvuru Sahibi Çiftçi İse;

Bağlı Olduğu Ziraat Odası Tarafından Verilmiş Çiftçi Belgesi

Başvuru Sahibi Çalışan Veya Şirket Sahibi İse:

Şirketten Alınan Pozisyonu Ve Seyahati Onaylayan Yazı

Şirketin Ticaret Odasındaki Kaydı Ve Ticaret Sicil Gazetesinin Kopyası

Vergi Levhası

Sponsor Ve/Veya Konaklamaya İlişkin Belge

Ulusal Mevzuata Uygun Davetiye Ve/Veya Teminat (Davetiye,Davet Edilen Kişinin Kimlik Bilgilerini, Seyehat Tarihlerini Ve Estonya Daki Şirketin Adres Ve İrtibat Bilgileri İle Birlikte Davet Eden Kişinin Kimlik Bilgilerini Ve İmzasını İçermelidir.)

Estonya Aile / Arkadaş ziyareti için Shengen Vize

Aile Veya Arkadaş Ziyareti Amaçlı Schengen Vizesi Başvuruları İçin Gerekli Belgeler

Başvuru sahibi tarafından tamamen doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu. Son 10 yılda alınmış ve ziyaretin bitiş tarihinden itibaren en az 3 ay daha geçerli olan pasaport aslı.

Varsa eski pasaportları son 3 yıldaki Schengen, İngiltere, Amerika vizelerinin fotokopisi beyan edilmelidir.

Pasaportun kimlik bilgileri sayfası ile son 3 yıl içerisinde alınmış Schengen vizeleri içeren sayfaların fotokopisi gerekmektedir.

2 biyometrik fotoğraf

Tüm Schengen Ülkeleri için geçerli, ayakta, yatakta, bütün tedavi masrafları ve hastalık veya vefat halinde ülkeye dönüş masraflarını da kapsayan 30.000 € teminatlı seyahat sigortası(gidis donus tarihlerini kapsayan)

Estonya da gideceği kişi tarafından yazılmış davetiye orjınal olması gerekmemektedir ve davetiye gonderen kisinin kimlik veya pasaport un kimlik bilgilerinin bulundugu sayfanın fotokopisi

Öngörülen gidiş-dönüş tarihlerinde uçak rezervasyonları ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler

Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler::

Son üç aylık hesap hareketlerini gösterir güncel banka hesap dökümü (bankadan kaşeli ve ıslak imzalı), ya da orginal ve güncel banka hesap cüzdanı

Düzenli geliri gösterir belgeler: örnek; son üç ayın maaş bordroları (ya da benzeri)

Aile bağlarının olduğuna dair belge (Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği).

(Kişi eğer aile değil de arkadaş ziyaretinde gidiyorsa nufüs kayıt örneğine gerek yoktur)

Başvuru sahipleri, aşağıda belirtilen belgelerden kendi durumlarına uygun olanları ibraz edecektir:

Başvuru sahibi çalışan ise:

İşveren mektubu ve/veya izin onayı

SGK (sosyal güvenlik) işe giriş bildirgesi ve güncel SGK “hizmet dökümü”

Başvuru sahibi çiftçi ise;

Bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi

Başvuru sahibi çalışan veya şirket sahibi ise:

Şirketten alınan pozisyonu ve seyahati onaylayan yazı

Şirketin ticaret odasındaki kaydı ve ticaret sicil gazetesinin kopyası

Vergi levhası

Başvuru sahibi emekli ise:

Emekli maaşını gösterir belge (banka hesap özeti veya emekli cüzdanı)

Başvuru sahibi öğrenci ise:

Öğrenci Belgesi (orjinal) ve seyahat masraflarının kimin tarafından karşılanacağını gösteren noter onaylı taahhütname

ve karşılayacak kişinin son 3 aylık banka hesapları sunulmalıdır.

Başvuru sahibi reşit değil ise/18 yaşın altındaysa ve yalnız veya sadece bir ebeveyn ya da yasal vasi ile seyahat ediyorsa,ki anne-baba ayrılmış olup, vekalet sahibi ebeveyn ile birlikte gidiliyorsa bile

Gitmeyen ebeveyninden noter tasdikli muvafakatname eklenmelidir.

Estonya Kültürel Amaçlı Shengen Vizesi

Kültürel, Schengen Vizesi Başvuruları İçin Gerekli Belgeler

Başvuru sahibi tarafından tamamen doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu. Son 10 yılda alınmış ve ziyaretin bitiş tarihinden itibaren en az 3 ay daha geçerli olan pasaport aslı.

Varsa eski pasaportları son 3 yıldaki schengen vizelerinin fotokopisi beyan edilmelidir.

Pasaportun kimlik bilgileri sayfası ile son 3 yıl içerisinde alınmış Schengen, ,Amerika, İngiltere vizeleri içeren sayfaların fotokopisi gerekmektedir.

2 biyometrik fotoğraf

Tüm Schengen Ülkeleri için geçerli , ayakta, yatakta, bütün tedavi masrafları ve hastalık veya vefat halinde ülkeye dönüş masraflarını da kapsayan minimum 30.000 € teminatlı seyahat sigortası (gidiş-dönüş tarihlerini kapsayan)

Öngörülen gidiş-dönüş tarihlerinde uçak rezervasyonları ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler.

Öngörülen seyahat tarihlerinde konaklamaya ilişkin belge.

Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler:

Son üç aylık hesap hareketlerini gösterir güncel banka hesap dökümü (bankadan kaşeli ve ıslak imzalı), ya da güncel banka hesap cüzdanı

Düzenli geliri gösterir belgeler:: Son üç ayın maaş bordroları (ya da benzeri).

Aşağıda belirtilen belgelerden ziyaretin amacına uygun olanlar ibraz edilecektir:

Kültürel etkinlik veya konferanslara katılım amacıyla:

Etkinliği düzenleyen firma tarafından gönderilen davetiye veya kültürel hizmet sağlayıcısı ile imzalanan sözleşme veya yaratıcı bir eser için gönderilen davetiye. (Orjinal olma zorunluluğu yoktur. Imzalı kaseli ve güncel olması yeterlidir)

Başvuru sahibinin kişisel durumuna ilişkin aşağıdaki belgeler, ilgili kategorideki başvuru sahiplerince ibraz edilecektir:

Başvuru sahibi çalışan ise:

İşveren mektubu ve/veya izin onayı.

SGK (sosyal güvenlik) işe giriş bildirgesi ve güncel SGK “hizmet dökümü”.

Başvuru sahibi çiftçi ise:

Ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi

Başvuru sahibi çalışan veya özel şirket sahibi ise:

Şirketten alınan pozisyonu ve seyehati onaylayan yazı

şirketin ticaret odasındaki güncel kaydı ve ticaret sicil gazetesinin bir nüshası.

Vergi levhası.

Başvuru sahibi emekli ise:

Emekli maaşını gösterir belge (banka hesap özeti veya emekli cüzdanı).

Başvuru sahibi öğrenci ise:

Öğrenci Belgesi (orjinal

Seyahat masraflarının kimin tarafından karşılanacağını gösteren noter onaylı taahhütname ve o kişiye ait son 3 aylık orjinal, bankadan ıslak imzalı ve kaşeli banka hesap hareketleri sunulmalıdır

Başvuru sahibi reşit değil ise/18 yaşın altındaysa ve yalnız veya sadece bir ebeveyn ya da yasal vasi ile seyahat ediyorsa ki anne-baba ayrılmış olup vekaleti beraberinde giden ebeveynde bile olsa:

Gitmeyen ebeveyninden noter tasdikli muvafakatname.

Estonya Sportif Amaçlı Shengen Vizesi

Sportif Amaçlı Schengen Vizesi Başvuruları İçin Gerekli Belgeler

Başvuru sahibi tarafından tamamen doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu. Son 10 yılda alınmış ve ziyaretin bitiş tarihinden itibaren en az 3 ay daha geçerli olan pasaport aslı.

Varsa eski pasaportları son 3 yıldaki schengen vizelerinin fotokopisi beyan edilmelidir.

Pasaportun kimlik bilgileri sayfası ile son 3 yıl içerisinde alınmış Schengen,,Amerika, İngiltere vizeleri içeren sayfaların fotokopisi gerekmektedir.

2 biyometrik fotoğraf

Tüm Schengen Ülkeleri için geçerli , ayakta, yatakta, bütün tedavi masrafları ve hastalık veya vefat halinde ülkeye dönüş masraflarını da kapsayan minimum 30.000 € teminatlı seyahat sigortası (gidiş-dönüş tarihlerini kapsayan)

Öngörülen gidiş-dönüş tarihlerinde uçak rezervasyonları ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler.

Öngörülen seyahat tarihlerinde konaklamaya ilişkin belge.

Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler:

Son üç aylık hesap hareketlerini gösterir güncel banka hesap dökümü (bankadan kaşeli ve ıslak imzalı), ya da güncel banka hesap cüzdanı

Düzenli geliri gösterir belgeler:: Son üç ayın maaş bordroları (ya da benzeri).

Aşağıda belirtilen belgelerden ziyaretin amacına uygun olanlar ibraz edilecektir:c

Spor etkinlikleri amacıyla:

Spor kulübü / spor federasyonu tarafından gönderilen ve spor etkinliğine katılımı teyit eden davetiye veya akreditasyon belgesi.

Gönderen spor kulübü veya spor federasyondan alınmış sporcu lisansı.

Başvuru sahibinin kişisel durumuna ilişkin aşağıdaki belgeler, ilgili kategorideki başvuru sahiplerince ibraz edilecektir:

Başvuru sahibi çalışan ise:

İşveren mektubu ve/veya izin onayı.

SGK (sosyal güvenlik) işe giriş bildirgesi ve güncel SGK “hizmet dökümü”.

Başvuru sahibi çiftçi ise:

Ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi

Başvuru sahibi çalışan veya özel şirket sahibi ise:

Şirketten alınan pozisyonu ve seyehati onaylayan yazı

Şirketin ticaret odasındaki güncel kaydı ve ticaret sicil gazetesinin bir nüshası.

Vergi levhası.

Ankara,Gaziantep ve Antalya için; son 3 yılda Schengen vizesi varsa kişi maaş bordrosu, SGK hizmet dökümü ve işe giriş bilgirsesi temin edebiliyorsa ticaret oda kaydı, vergi levhası, faaliyet belgesi,ve ticaret sicil gazetesi istenmemektedir.)

Başvuru sahibi emekli ise:

Emekli maaşını gösterir belge (banka hesap özeti veya emekli cüzdanı).

Başvuru sahibi öğrenci ise:

Öğrenci Belgesi (orjinal)

Seyahat masraflarının kimin tarafından karşılanacağını gösteren noter onaylı taahhütname ve o kişiye ait son 3 aylık orjinal, bankadan ıslak imzalı ve kaşeli banka hesap hareketleri sunulmalıdır.

Başvuru sahibi reşit değil ise/18 yaşın altındaysa ve yalnız veya sadece bir ebeveyn ya da yasal vasi ile seyahat ediyorsa ki anne-baba ayrılmış olup vekaleti beraberinde giden ebeveynde bile olsa:

Gitmeyen ebeveyninden noter tasdikli muvafakatname.

Estonya Öğrenciler İçin Eğitim Vizesi

Öğrenim Veya Ab’nin Eğitim, Öğrenim Veya Araştırma Programlarına Katılma Amaçlı Schengen Vizesi Başvuruları İçin Gerekli Belgeler

Başvuru sahibi tarafından tamamen doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu. Son 10 yılda alınmış ve ziyaretin bitiş tarihinden itibaren en az 3 ay daha geçerli olan pasaport aslı.

Varsa eski pasaportları son 3 yıldaki Schengen, İngiltere ve Amerika vizelerinin fotokopisi beyan edilmelidir.

Pasaportun kimlik bilgileri sayfası, son 3 yıl içerisinde alınmış Schengen vizeleri içeren sayfaların fotokopisi gerekmektedir.

2 biyometrik fotoğraf

Tüm Schengen Ülkeleri için geçerli , ayakta, yatakta, bütün tedavi masrafları ve hastalık veya vefat halinde ülkeye dönüş masraflarını da kapsayan ve gidiş-dönüş tarihlerini de kapsayan minimum 30.000 € teminatlı seyahat sağlık sigortası da sunulmalıdır.

Öngörülen gidiş-dönüş tarihlerinde uçak rezervasyonları ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler.

Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler:

Son üç aylık hesap hareketlerini gösterir banka hesap dökümü (bankadan kaşeli ve ıslak imzalı) ya da orginal ve güncel banka hesap cüzdanı

Düzenli geliri gösterir belgeler: Son üç ayın maaş bordroları (ya da benzeri).

Kalınması planlanan süre için konaklamaya ilişkin belge

Aşağıda belirtilen belgelerden ziyaretin amacına uygun olanlar ibraz edilecektir:

Öğrenim amacıyla:

Ulusal mevzuata uygun davetiye ve/veya teminat (Davetiye,davet edilen kişinin kimlik bilgilerini, seyehat tarihlerini ve Estonya’daki kurumun adres ve irtibat bilgileri ile birlikte davet eden kişinin kimlik bilgilerini ve imzasını içermelidir.)

Üniversite veya araştırma merkezi tarafından gönderilen antetli kağıda yazılmış imzalı ve kaşeli orjinal davet mektubu.

Vize başvurusu yapanın, bir Avrupa Birliği Programı kapsamında desteklendiğini gösterir, Türkiye Ulusal Ajansı (AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi) veya TÜBİTAK tarafından verilmiş öğrencinin bu programla gittiğin gösteren imzalı, kaşeli orjinal bir yazı temin edilmelidir.

Başvuru sahibinin kişisel durumuna ilişkin aşağıdaki belgeler, ilgili kategorideki başvuru sahiplerince ibraz edilecektir:

Başvuru sahibi öğretmen veya öğretim görevlisi ise:

İşveren mektubu ve/veya izin onayı.

SGK (sosyal güvenlik) işe giriş bildirgesi.

Başvuru sahibi öğrenci ise:

Orjinal öğrenci Belgesi ve seyahat masraflarının kimin tarafından karşılanacağını gösteren noter onaylı taahhütname ve karşılayacak kişinin son 3 aylık banka hesapları sunulmalıdır. Ankara,Gaziantep ve Antalya için, noter onayına gerek yoktur. Masrafları karşılayacak kişi tarafından yazılmış, imzalı bir dilekçe ve eğer devlet çalışanı ise, son 3 aylık maaş bordrosu ya da kişi işyeri sahibi ise, vergi levhası ve banka hesabı eklenmelidir

Başvuru sahibi reşit değil ise/18 yaşın altındaysa ve yalnız veya sadece bir ebeveyn ya da yasal vasi ile seyahat ediyorsa ki anne-baba ayrılmış olup vekaleti beraberinde giden ebeveynde bile olsa:

Gitmeyen ebeveyninden noter tasdikli muvafakatname eklenmelidir.

Yararlı Bilgiler

Büyükelçilik Konsolosluk Bölümü

Adres: Gölgeli Sok. No:16 Gaziosmanpaşa 06700 Ankara / Türkiye

Tel: (90 312) 40 56 970

Fax (90 312) 40 56 976

Email: Embassy.Ankara@mfa.ee

Ankara Büyükelçiliği

Adres: Mahatma Gandhi Caddesi 7406700 Gaziosmanpasa, Ankara / Türkiye

Tel:+90 (312) 446 57 20

Fax: +90 (312) 447 24 98

Email: ankamb@um.dk

Gerekli Belgeler

Aşağıdaki listeyi dikkatlice okuyup başvurunuzun sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi için belgeleri eksiksiz olarak başvuru sırasında yanınızda bulundurunuz.

Profesyonel Vize danışmanlarımız ile görüşerek ilgili tüm süreci öğrenebilir!

Vize Başvuru Sürecinizi Hızlı Bir Şekilde Başlatabilirsiniz