Yunanistan Vizesi

Yunanistan Vizesi Gerekli Belgeler

Yunanistan Ticari Vize İçin Gereken Belgeler-SSK Çalışanı

Yunanistan Kişinin Adına Düzenlenmiş İmzalı Kaşeli Davetiye.

Başvuru Sahibinin Adı Ve Görevi İle Firması Hakkında Bilgi.

Önemli: Davet Eden Firmanın Adı Ve Eksiksiz Adresi.

Davet Edenin Kimlik Fotokopisi.

Şirketin Antetli Kağıdına Yunanistan Baş Konsolosluğuna Hitaben Seyahat Amacını Belirten Vize Talep Dilekçesi.

Şirketin İmza Sirküleri.

Şirketin Son Yılına Ait Vergi Levhası Fotokopisi.

Son 6 Ayı Kapsayan Faaliyet Belgesi.

Ticari Sicil Gazetesi.

Ssk İşe Giriş.

Son 3 Aylık Maaş Bodrosu.

Hizmet Dökümü 4/A.

Şirketin Son 3 Ayı Kapsayan Güncel Ve Bakiyeli Banka Hesabı Ve Banka İmza Sirküleri.

Kimlik Fotokopisi.

2 Adet 3×4.5 Biometrik Resim Resim Güncel Olmalı Ve Diğer Vizelerinizde Kullanılmamış Olması Gerekmektedir.

Yunanistan Turistik Vize İçin Gereken Belgeler-SSK Çalışanı

Şirketinizden Yunanistan Başkonsolosluğuna Hitaben Dilekçe.

Vergi Levhası Fotokopisi.

Ticari Sicil Gazetesi.

Son 3 Aylık Faaliyet Belgesi.

Şirketin İmza Sirküleri.

Ssk İşe Giriş.

Son 3 Aylık Maaş Bodrosu(Bodroların İmzalı Ve Kaşeli Olması Gerekmektedir).

Hizmet Dökümü 4/A.

Kişi Hem Çalışan Hemde Emekli İse Son 4 Aylık Destek Pirim Ödentisi.

Son 3 Aylık Güncel Ve Bakiyeli Şahsi Banka Hesabı Ve Banka İmza Sirküleri.

Yeni Ve Eski Pasaportlarınız.

3×4.5 Yeni Çekilmiş Biometrik Resim Resminizin Daha Önceki Vizelerizde Kullanılmamış Olması Gerekmektedir.

Varsa Gayrimenkul Fotokopileriniz Araç Ruhsatı Tapu Kira Sözleşmesi Vs.

Seyahat Sağlık Sigortası. Sigorta Ab Üye Ülkelerin Tamamında Geçerli Olmalı, Öngörülen Transit Ve İkamet Süresini Kapsamalıdır. Asgari Poliçe Tutarı 30.000 Euro Teminatlıolmalıdır.

Kimlik Fotokopisi.

Son 10 Sene İçerisinde Çıkartılmış Pasaportunuzun Geçerlilik Süresi Verilecek Muhtemel Vize Bitim Tarihinden İtibaren En Az 6 Ay Olmalıdır. Ayrıca En Az 4 Adet Boş Sayfanız Bulunması Gerekmektedir.

Yunanistan Ticari Vize İçin Gereken Belgeler-İşveren

Yunanistandan ‘Dan Kişinin İsmine Düzenlenmiş Davetiye

Davetiye Aslı Veya Faks Olarak, Aşağıdaki Bilgileri İçermeli:

Başvuru Sahibinin Adı Ve Görevi İle Firması Hakkında Bilgi

Önemli: Davet Eden Firmanın Adı Ve Eksiksiz Adresi

Davet Edenin Kimlik Fotokopisi

Şirketin Antetli Kağıdına Yunanistan Baş Konsolosluğuna Hitaben Seyahat Amacını Belirten Vize Talep Dilekçesi.

Şirketin İmza Sirküleri.

Şirketin Son Yılına Ait Vergi Levhası Fotokopisi.

Son 6 Ayı Kapsayan Faaliyet Belgesi.

Ticari Sicil Gazetesi.

Kimlik Fotokopisi.

Şirketin Son 3 Aylık Güncel Ve Bakiyeli Banka Hesabı Ve Banka İmza Sirküleri.

Kimlik Fotokopisi.

Yeni Ve Eski Pasaportlarınız.

2 Adet 3×4.5 Biometrik Resim Resim Güncel Olmalı Ve Diğer Vizelerinizde Kullanılmamış Olması Gerekmektedir.

Seyahat Sağlık Sigortası. Sigorta Ab Üye Ülkelerin Tamamında Geçerli Olmalı, Öngörülen Transit Ve İkamet Süresini Kapsamalıdır. Asgari Poliçe Tutarı 30.000 Euro Teminatlıolmalıdır.

Otel Ve Uçak Rezervasyonlarınız.

Son 10 Sene İçerisinde Çıkartılmış Pasaportunuzun Geçerlilik Süresi Verilecek Muhtemel Vize Bitim Tarihinden İtibaren En Az 6 Ay Olmalıdır.

Ayrıca En Az 4 Adet Boş Sayfanız Bulunması Gerekmektedir.

Yunanistan Turistik Vize İçin Gereken Belgeler-İşveren

Şirketin Antetli Kağıdına Yunanistan Baş Konsolosluğuna Hitaben Seyahat Amacını Belirten Vize Talep Dilekçesi.

Şirketin İmza Sirküleri.

Şirketin Son Yılına Ait Vergi Levhası Fotokopisi.

Son 6 Ayı Kapsayan Faaliyet Belgesi.

Ticari Sicil Gazetesi.

Şirketin Son 3 Aylık Güncel Ve Bakiyeli Banka Hesabı Ve Banka İmza Sirküleri.

Kimlik Fotokopisi.

Yeni Ve Eski Pasaportlarınız.

İki Adet 3×4.5 Biometrik Resim Resim Güncel Olmalı Ve Diğer Vizelerinizde Kullanılmamış Olması Gerekmektedir.

Seyahat Sağlık Sigortası. Sigorta Ab Üye Ülkelerin Tamamında Geçerli Olmalı, Öngörülen Transit Ve İkamet Süresini Kapsamalıdır. Asgari Poliçe Tutarı 30.000 Euro Teminatlıolmalıdır.

Otel Ve Uçak Rezervasyonlarınız.

Son 10 Sene İçerisinde Çıkartılmış Pasaportunuzun Geçerlilik Süresi Verilecek Muhtemel Vize Bitim Tarihinden İtibaren En Az 6 Ay Olmalıdır. Ayrıca En Az 4 Adet Boş Sayfanız Bulunması Gerekmektedir.

Yunanistan Kısa Süreli Kalış-Kültürel, Sportif, Konferans Amaçlı

1. Ana Belgeler
Başvuru sahibi tarafından tamamen doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu.

Resmi Seyahat Belgesi (pasaport), vize geçerlilik süresinden en az üç (3) ay daha uzun bir süre için geçerli; en az iki boş sayfası bulunmalı ve önceki 10 yıl içinde verilmiş olmalıdır.

Önceki pasaportlar (mevcut olmaları halinde)

Güncel olarak kullanılan pasaportun işlenmiş sayfalarının fotokopisi.

Eski pasaportun (mevcut olduğu halde son 3 seneye ait Schengen vizelerin fotokopisi ),

Nufüs Cüzdanı Fotokopisi

İki adet yeni çekilmiş arka fonu açık renk biyometrik fotoğraf.

30.000 Euro veya $ 50.000 tutarında, Schengen bölgesindeki tüm seyahat süresi boyunca geçerli olan, birden fazla girişli vize durumunda asgari olarak ilk giriş süresi için geçerli olan bir Seyahat Sağlık Sigortası.

2. Ulaşım, Sponsor ve Konaklamaya İlişkin Belgeler
Ulaşımın gerçekleşeceği tüm rezervasyonlar ( Uçak ,Gemi ,Feribot ,Tren ,Otobüs ) veya diğer ulaşım belgeleri (Araç belgeleri )

Konaklama rezervasyonları (Otel rezervasyonu veya konaklamanın nerde gerçekleşeceğini gösteren evraklar )

a) Kültürel Etkinliğe İlişkin Belgeler
Etkinliğin düzenleyen firma tarafından gönderilen bir davetiye veya kültür hizmet sağlayıcısı tarafından imzalanan sözleşme veya veya yaratıcı bir eser için gönderilen davetiye.

b) Sportif Etkinliğe İlişkin Belgeler
Gönderen spor kulübü veya spor federasyonu tarafından alınmış sporcu lisansı.

Spor kulübü/spor federasyonu tarafından gönderilen davetiye veya spor etkinliğine katılımı onaylayan akreditasyon belgesi.

Başvuru sahibi tarafından yazılan seyahat amacını belirten dilekçe.

3. Finansal Durumu Gösterir Belgeler
Son üç aylık hesap akışını gösteren banka hesap özeti

Tapu ,Araç ruhsatı gibi varlık evrakları

4. Mesleki Belgeler

a) Başvuru sahibi bir şirkette çalışıyor ise:
İşveren mektubu ve/veya izin onayı

Son 3 aylık maaş bordrosu

İşe giriş bildirgesi

Son 3 aya ait hizmet dökümü (SGK)

Güncel Ticaret Odası Kaydı

Sicil Gazetesi kopyası

Güncel Vergi levhası

İmza sirküleri

b) Özel bir şirket sahibi veya serbest çalışan ise:
Güncel olan Ticaret Odası Kaydı

Güncel vergi levhası

Sicil gazetesi kopyası

İmza sirküleri

Başvuru sahibi çiftci ise :

Ziraat Odası tarafından verilen çiftci belgesi

c) Başvuru sahibi emekli ise:
Emeklilik delili (banka hesap beyanı veya emeklilik cüzdanı)

d) Başvuru saihibi çiftçi ise:
Ziraat Odası tarafından alınmış Çiftçilik Belgesi

e) Başvuru sahibi bir öğrenci ise:
Güncel Öğrenci Belgesi

f) Başvuru sahibi Yabancı Uyruklu ise
Türkiye’de oturma izni ve varsa çalışma izni

5. Ek Durumlar

a) 18 Yaş altı başvuru sahipleri
Başvuru Sahibi reşit değil veya 18 yaş altında ise ve tek başına veya bir ebeveyni veya yasal koruyucusu ile vize başvurusu yapıyor ise:

Ebeveynlerinden noter onaylı beyan (Muvafakatname)

Eğer tek bir ebeveyn ile vize başvurusu yapılıyor ise vize başvurusu yapmayan ebeveynden güncel muvafakatname

Eğer her iki ebeveyn de vize başvurusu yapmıyor ise her iki ebeveyn den güncel alınmış muvafakatname.

Ebeveynlerin geçerli bir vizesi olsa dahi mutlaka vize başvurularını birlikte yapmadıkları için güncel tarihli bir muvafakatname gerekmektedir.

Reşit olmayan başvuru sahibinin başvuru formunun imza bölümüne her iki ebeveynden imza olması gereklidir.

18 yaşından küçük başvuru sahipleri için tam tekmil vukuatlı nufüs kayıt örneği.

b) Eş Yunan Vatandaşı ya da AB Vatandaşı ise:
Eğer başvuru sahibinin eşi Yunanistan vatandaşı ise, başvuru sahibi bunu kanıtlamak için aşağıdaki evrakları sunmalıdır;

Eşinin pasaport veya kimlik aslı ve fotokopisi,

Evlilik cüzdanı,

Eşlerin evlilikleri Yunanistan’da bildirildi ise eğer,evliliklerini bildirmiş olduklarına dair Yunanistan’dan alınan nufus kayıt örneği ve Yunan vatandaşı eşin kimlik ve pasaport aslı ve fotokopileri. Pasaport’un veya kimliğin aslı ibare edilmemezse, Yunanistan’daki Resmi Makamdan aslı gibidir kaşesi vurulması gerekmektedir fotokopisi üzerine.

Birinci dereceden akrabaların aile bağlarını gösteren Yunanistan’dan alınan nufus kayıt örneği ve yunan vatandaşı akrabalalarının kimlik ve pasaport fotokopileri

Eğer başvuru sahibinin eşi AB ülkesi vatandaşı ise, başvuru sahibi bunu kanıtlamak için aşağıdaki evrakları sunmalıdır;

Eşinin pasaport veya kimlik fotokopisi,

Evlilik cüzdanı,

Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği; Eğer nüfus kayıt örneği üzerinde yabancı uyruklu kişiyle evlidir ibaresi yoksa, başvuru sahibinin eşinin bağlı bulunduğu konsolosluk veya elçilikten evliliklerini gösteren resmi belge alması gerekmektedir.

Lütfen Dikkat
Başvuru sahibinin seyahat masrafları başka bir kişi tarafından karşılacak ise eğer (ebeveyn, eş ,şirket ) masrafları karşılayacak kişi tarafından yazılan dilekçe ve kategorilere göre iş evrakları talep edilir.

Uyarılar
İstenilen belgeler yeni olmalıdır (3 aydan daha yeni) Bunların dışında ek belgeler de istenilebilir.

Schengen Yönetmeliği Uyarınca, İstenilen Bir Veya Daha Fazla Evrağın Eksik Olması Durumunda, Vizenin Reddedilmesi Mümkündür.

Yunanistan Kısa Süreli Kalış-Eğitim Kursu

1. Ana Belgeler
Başvuru sahibi tarafından tamamen doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu.

Resmi Seyahat Belgesi (pasaport), vize geçerlilik süresinden en az üç (3) ay daha uzun bir süre için geçerli; en az iki boş sayfası bulunmalı ve önceki 10 yıl içinde verilmiş olmalıdır.

Önceki pasaportlar (mevcut olmaları halinde)

Güncel olarak kullanılan pasaportun işlenmiş sayfalarının fotokopisi.

Eski pasaportun (mevcut olduğu halde son 3 seneye ait Schengen vizelerin fotokopisi ),

Nufüs Cüzdanı Fotokopisi

İki adet yeni çekilmiş arka fonu açık renk biyometrik fotoğraf.

30.000 Euro veya $ 50.000 tutarında, Schengen bölgesindeki tüm seyahat süresi boyunca geçerli olan, birden fazla girişli vize durumunda asgari olarak ilk giriş süresi için geçerli olan bir Seyahat Sağlık Sigortası.

2. Ulaşım, Sponsor ve Konaklamaya İlişkin Belgeler
Ulaşımın gerçekleşeceği tüm rezervasyonlar ( Uçak ,Gemi ,Feribot ,Tren ,Otobüs ) veya diğer ulaşım belgeleri (Araç belgeleri )

Konaklama rezervasyonları (Otel rezervasyonu veya konaklamanın nerde gerçekleşeceğini gösteren evraklar )

a) Eğitim Amacına ilişkin Evraklar
Ulusal mevzuata göre uygun davetiye ve/veya teminat (Not: Üye Devlet Büyükelçilikl ve Konsoloslukların internet sitelerinde daha ayrıntılı bilgi ve indirilebilecek nitelikteki formlara ilişkin linkler yer almaktadır)

b) AB Programı, staj ya da Araştırma Programı
Üniversite veya araştırma merkezinden davet mektubunun orijinali

Türk Ulusal Ajansı (AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi) veya TÜBİTAK’tan vizeye başvuran kişinin Avrupa Birliği Programıyla desteklendiğini belirten bir yazı.

Başvuru sahibi tarafından yazılan seyahat amacını belirten dilekçe.

3. Finansal Durumu Gösterir Belgeler
Son üç aylık hesap akışını gösteren banka hesap özeti

Tapu ,Araç ruhsatı gibi varlık evrakları

4. Mesleki Belgeler

a) Başvuru sahibi Öğrenci ise:
Güncel öğrenci belgesi

b) Başvuru Sahibi bir şirkette çalışyor ise:
İşveren mektubu ve/veya izin onayı

Son 3 aylık maaş bordrosu

İşe giriş bildirgesi

Son 3 aya ait hizmet dökümü (SGK)

Güncel Ticaret Odası Kaydı

Sicil Gazetesi kopyası

Güncel Vergi levhası

İmza sirküleri

c) Şirket sahibi veya serbst çalışan ise:
Güncel olan Ticaret Odası Kaydı

Güncel vergi levhası

Sicil gazetesi kopyası

İmza sirküleri

d) Başvuru sahibi Çiftci ise:
Ziraat Odası tarafından verilen çiftci belgesi

e) Başvuru sahibi Emekli ise:
Emeklilik delili (banka hesap beyanı veya emeklilik cüzdanı)

f) Başvuru sahibi Yabancı Uyruklu ise:
Türkiye’de oturma izni ve varsa çalışma izni

a) 18 Yaş altı başvuru sahipleri
Başvuru Sahibi reşit değil veya 18 yaş altında ise ve tek başına veya bir ebeveyni veya yasal koruyucusu ile vize başvurusu yapıyor ise:

Ebeveynlerinden noter onaylı beyan (Muvafakatname)

Eğer tek bir ebeveyn ile vize başvurusu yapılıyor ise vize başvurusu yapmayan ebeveynden güncel muvafakatname

Eğer her iki ebeveyn de vize başvurusu yapmıyor ise her iki ebeveyn den güncel alınmış muvafakatname.

Ebeveynlerin geçerli bir vizesi olsa dahi mutlaka vize başvurularını birlikte yapmadıkları için güncel tarihli bir muvafakatname gerekmektedir.

Reşit olmayan başvuru sahibinin başvuru formunun imza bölümüne her iki ebeveynden imza olması gereklidir.

18 yaşından küçük başvuru sahipleri için tam tekmil vukuatlı nufüs kayıt örneği.

b) Eş Yunan Vatandaşı ya da AB Vatandaşı ise:
Eğer başvuru sahibinin eşi Yunanistan vatandaşı ise, başvuru sahibi bunu kanıtlamak için aşağıdaki evrakları sunmalıdır;

Eşinin pasaport veya kimlik aslı ve fotokopisi,

Evlilik cüzdanı,

Eşlerin evlilikleri Yunanistan’da bildirildi ise eğer,evliliklerini bildirmiş olduklarına dair Yunanistan’dan alınan nufus kayıt örneği ve Yunan vatandaşı eşin kimlik ve pasaport aslı ve fotokopileri. Pasaport’un veya kimliğin aslı ibare edilmemezse, Yunanistan’daki Resmi Makamdan aslı gibidir kaşesi vurulması gerekmektedir fotokopisi üzerine.

Birinci dereceden akrabaların aile bağlarını gösteren Yunanistan’dan alınan nufus kayıt örneği ve yunan vatandaşı akrabalalarının kimlik ve pasaport fotokopileri

Eğer başvuru sahibinin eşi AB ülkesi vatandaşı ise, başvuru sahibi bunu kanıtlamak için aşağıdaki evrakları sunmalıdır;
Eşinin pasaport veya kimlik fotokopisi,

Evlilik cüzdanı,

Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği; Eğer nüfus kayıt örneği üzerinde yabancı uyruklu kişiyle evlidir ibaresi yoksa, başvuru sahibinin eşinin bağlı bulunduğu konsolosluk veya elçilikten evliliklerini gösteren resmi belge alması gerekmektedir.

Lütfen Dikkat
Başvuru sahibinin seyahat masrafları başka bir kişi tarafından karşılacak ise eğer (ebeveyn, eş ,şirket ) masrafları karşılayacak kişi tarafından yazılan dilekçe ve kategorilere göre iş evrakları talep edilir.

Uyarılar
İstenilen belgeler yeni olmalıdır (3 aydan daha yeni) Bunların dışında ek belgeler de istenilebilir.

Schengen Yönetmeliği Uyarınca, İstenilen Bir Veya Daha Fazla Evrağın Eksik Olması Durumunda, Vizenin Reddedilmesi Mümkündür.

Yunanistan Kısa Süreli Kalış-Transit

1. Ana Belgeler
Başvuru sahibi tarafından tamamen doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu.

Resmi Seyahat Belgesi (pasaport), vize geçerlilik süresinden en az üç (3) ay daha uzun bir süre için geçerli; en az iki boş sayfası bulunmalı ve önceki 10 yıl içinde verilmiş olmalıdır.

Önceki pasaportlar (mevcut olmaları halinde)

Güncel olarak kullanılan pasaportun işlenmiş sayfalarının fotokopisi.

Eski pasaportun (mevcut olduğu halde son 3 seneye ait Schengen vizelerin fotokopisi ),

Nufüs Cüzdanı Fotokopisi

İki adet yeni çekilmiş arka fonu beyaz renk biyometrik fotoğraf.

30.000 Euro veya $ 50.000 tutarında, Schengen bölgesindeki tüm seyahat süresi boyunca geçerli olan, birden fazla girişli vize durumunda asgari olarak ilk giriş süresi için geçerli olan bir Seyahat Sağlık Sigortası.

2. Ulaşım, Sponsor ve Konaklamaya İlişkin Belgeler
Konaklama rezervasyonları (Otel rezervasyonu veya konaklamanın nerde gerçekleşeceğini gösteren evraklar )

Başvuru sahibi tarafından yazılan seyahat amacını belirten dilekçe.

Ulaşımın gerçekleşeceği tüm rezervasyonlar ( Uçak ,Gemi ,Feribot ,Tren ,Otobüs ) veya diğer ulaşım belgeleri (Araç belgeleri )

Başvuru sahibi eğer vize gereken bir ülkeye transit geçiş yapıyorsa, vizenin fotokopisi.

Seyahat eğer tekne ile gerçekleşecek ise:
Tekne eğer başvuru sahibine veya aile bireylerine ait ise :

Tekne evraklarının tamamı (tekne bağlama kütüğü veya tonilato belgesi)

Teknenin geçerli sigortası

Tekne sahibinden davet yazısı

Tekne sahibi eğer başvuru yapmıyor ise geçerli vizesi
Kaptana veya tekneyi kullanacak kişiye ait kaptanlık belgeleri

Tekne eğer farklı bir kişiye (arkadaş) veya bir şirkete ait ise:
Tekne evraklarının tamamı (tekne bağlama kütüğü veya tonilato belgesi)

Teknenin geçerli sigortası

Tekne sahibinden davet yazısı veya eğer kiralanmış ise kira sözleşmesi

Kaptana tekneyi kullanacak kişiye ait kaptanlık belgeleri

3. Finansal Durumu Gösterir Belgeler
Son üç aylık hesap akışını gösteren banka hesap özeti

Tapu ,Araç ruhsatı gibi varlık evrakları

4. Mesleki Belgeler

a) Başvuru sahibi bir şirkette çalışıyor ise:

İşveren mektubu ve/veya izin onayı

Son 3 aylık maaş bordrosu

İşe giriş bildirgesi

Son 3 aya ait hizmet dökümü (SGK)

Güncel Ticaret Odası Kaydı

Sicil Gazetesi kopyası

Güncel Vergi levhası

İmza sirküleri

b) Başvuru sahibi Şirket sahibi veya Serbest çalışan ise:

Güncel olan Ticaret Odası Kaydı

Güncel vergi levhası

Sicil gazetesi kopyası

İmza sirküleri

c) Başvuru sahibi çiftci ise :

Ziraat Odası tarafından verilen çiftci belgesi

d) Başvuru sahibi emekli ise:

Emeklilik delili (banka hesap beyanı veya emeklilik cüzdanı)

e) Başvuru sahibi öğrenci ise:

Güncel Öğrenci Belgesi

f) Başvuru sahibi Yabancı Uyruklu ise:

Türkiye’de oturma izni ve varsa çalışma izni

5. Ek Durumlar

a) 18 Yaş altı başvuru sahipleri

Başvuru Sahibi reşit değil veya 18 yaş altında ise ve tek başına veya bir ebeveyni veya yasal koruyucusu ile vize başvurusu yapıyor ise:

Ebeveynlerinden noter onaylı beyan (Muvafakatname)

Eğer tek bir ebeveyn ile vize başvurusu yapılıyor ise vize

başvurusu yapmayan ebeveynden güncel muvafakatname

Eğer her iki ebeveyn de vize başvurusu yapmıyor ise her iki ebeveyn den güncel alınmış muvafakatname.

Ebeveynlerin geçerli bir vizesi olsa dahi mutlaka vize başvurularını birlikte yapmadıkları için güncel tarihli bir muvafakatname gerekmektedir.

Reşit olmayan başvuru sahibinin başvuru formunun imza bölümüne her iki ebeveynden imza olması gereklidir.

18 yaşından küçük başvuru sahipleri için tam tekmil vukuatlı nufüs kayıt örneği.

b) Eş Yunan Vatandaşı ya da AB Vatandaşı ise:

Eğer başvuru sahibinin eşi Yunanistan vatandaşı ise, başvuru sahibi bunu kanıtlamak için aşağıdaki evrakları sunmalıdır;

Eşinin pasaport veya kimlik aslı ve fotokopisi,

Evlilik cüzdanı,

Eşlerin evlilikleri Yunanistan’da bildirildi ise eğer,evliliklerini bildirmiş olduklarına dair Yunanistan’dan alınan nufus kayıt örneği ve Yunan vatandaşı eşin kimlik ve pasaport aslı ve fotokopileri. Pasaport’un veya kimliğin aslı ibare edilmemezse, Yunanistan’daki Resmi Makamdan aslı gibidir kaşesi vurulması gerekmektedir fotokopisi üzerine.

Birinci dereceden akrabaların aile bağlarını gösteren Yunanistan’dan alınan nufus kayıt örneği ve yunan vatandaşı akrabalalarının kimlik ve pasaport fotokopileri

Eğer başvuru sahibinin eşi AB ülkesi vatandaşı ise, başvuru sahibi bunu kanıtlamak için aşağıdaki evrakları sunmalıdır;
Eşinin pasaport veya kimlik fotokopisi,

Evlilik cüzdanı,

Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği; Eğer nüfus kayıt örneği üzerinde yabancı uyruklu kişiyle evlidir ibaresi yoksa, başvuru sahibinin eşinin bağlı bulunduğu konsolosluk veya elçilikten evliliklerini gösteren resmi belge alması gerekmektedir.

Lütfen Dikkat
Başvuru sahibinin seyahat masrafları başka bir kişi tarafından karşılacak ise eğer (ebeveyn, eş ,şirket ) masrafları karşılayacak kişi tarafından yazılan dilekçe ve kategorilere göre iş evrakları talep edilir.

Uyarılar
İstenilen belgeler yeni olmalıdır (3 aydan daha yeni) Bunların dışında ek belgeler de istenilebilir.

Schengen Yönetmeliği Uyarınca, İstenilen Bir Veya Daha Fazla Evrağın Eksik Olması Durumunda, Vizenin Reddedilmesi Mümkündür.

Yararlı Bilgiler

Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu

Adres: Turnacıbaşı Sokak No: 32 80072 Beyoğlu, İstanbul / Türkiye

Tel: +90 (212) 393 82 90

Email: grconsist@comnet.com.gr

Email: grgencon.kon@mfa.gr

Gerekli Belgeler

Aşağıdaki listeyi dikkatlice okuyup başvurunuzun sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi için belgeleri eksiksiz olarak başvuru sırasında yanınızda bulundurunuz.

Profesyonel Vize danışmanlarımız ile görüşerek ilgili tüm süreci öğrenebilir!

Vize Başvuru Sürecinizi Hızlı Bir Şekilde Başlatabilirsiniz