İtalya Vizesi

İtalya Vizesi Gerekli Belgeler

İtalya Turistik Vize İçin Gereken Belgeler-İşveren

Yeni ve Eski Pasaportlarınız

Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde (kulaklar görünecek) beyaz arka planlı, iki adet BİOMETRİK RESİM

Şirket antetli kağıdına başvuru sahibinin şirket sahibi/ ortağı olduğunu , gidiş-dönüş tarihlerini ve tatil güzergahını belirten ıslak imzalı kaşeli dilekçe aslı.

Şirketin imza sirküleri okunaklı fotokopisi.

Faaliyet belgesi son üç ay içerisinde alınmış olmalı, aslı ve fotokopisi getirilmelidir.

Vergi levhası fotokopisi. Son Yıla Ait

Ticaret Sicil Gazetesi (kişinin ortaklığının gözükmesi gerekmektedir.)

Kişinin şahsına yada şirketine ait son(3 aylık ) her sayfası ıslak imzalı kaşeli banka hesabı ve banka imza sirküleri.

Mal varlığınızı belgeleyen evrakların okunaklı fotokopileri (Tapu, kira kontratı vs….).

Gidiş – dönüş uçak ve otel (konaklama)rezervasyonları.

seyahat sağlık sigortası. Sigorta AB Üye Ülkelerin tamamında geçerli olmalı, öngörülen transit ve ikamet süresini kapsamalıdır. Asgari poliçe tutarı 30.000 Euro teminatlı olmalıdır.

İtalya Turistik Vize İçin Gereken Belgeler-Emekli

Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde (kulaklar görünecek) beyaz arka planlı, iki adet BİOMETRİK RESİM

Yeni ve Eski Pasaportlarınız

Seyahat amacını, kalınacak süreyi ve tatil güzergahını belirten şahsın dilekçe aslı.

Emeklilik cüzdanı / belgesi okunaklı fotokopisi.

Şahsın emeklilik gelirine ait son üç aylık dönemi kapsayan banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopisi veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı.

ahsa ait son üç aylık dönemi kapsayan banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı; İlk schengen vizesi alacak olan kişiler son üç aylıkbanka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı ve ekinde imzalayan kişinin imza yetkisini gösteren banka imza sirküleri.Banka işlem tarihinin son 10 günü geçmemesi gerekmektedir.

Malvarlığınızı belgeleyen evrakların fotokopisi (Tapu, kira kontratı vs…).

Gidiş – dönüş uçak ve otel (konaklama)rezervasyonları.

seyahat sağlık sigortası. Sigorta AB Üye Ülkelerin tamamında geçerli olmalı, öngörülen transit ve ikamet süresini kapsamalıdır. Asgari poliçe tutarı 30.000 Euro teminatlıolmalıdır.

İtalya Turistik Vize İçin Gereken Belgeler-Devlet Memuru

Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde (kulaklar görünecek) beyaz arka planlı, iki adet BİOMETRİK RESİM

Şahsın, seyahat amacını, kalacağı süreyi ve tatil güzergahını belirten dilekçe aslı.

Şahsa ait son üç aylık dönemi kapsayan banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı; İlk schengen vizesi alacak olan kişiler son üç aylıkbanka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı ve ekinde imzalayan kişinin imza yetkisini gösteren banka imza sirküleri.banka işlem tarihinin son 10 iş gününü geçmemesi gerekmektedir.

Çalıştıkları kurumdan seyahat amacını ve kalınacak süreyi belirten; mühürlü ve kurum yetkilisinin adı-soyadı-imzası bulunan izin yazısı aslı.

Maaş bordrosunun son üç aya ait mühürlü-imzalı fotokopileri.

Malvarlığınızı belgeleyen evrakların okunaklı fotokopisi (Tapu, kira kontratı vs..).

Gidiş – dönüş uçak ve otel (konaklama)rezervasyonları.

seyahat sağlık sigortası. Sigorta AB Üye Ülkelerin tamamında geçerli olmalı, öngörülen transit ve ikamet süresini kapsamalıdır. Asgari poliçe tutarı 30.000 Euro teminatlıolmalıdır.

İtalya Turistik Vize İçin Gereken Belgeler-SSK Çalışanı

Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde (kulaklar görünecek) beyaz arka planlı, iki adet biometrik resim.

Son 10 sene içerisinde çıkartılmış pasaportunuzun geçerlilik süresi verilecek muhtemel vize bitim tarihinden itibaren en az üç ay olmalıdır. Ayrıca en az bir boş sayfası bulunmalıdır.

T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi

Yeni ve Eski Pasaportlarınız

Şirket antetli kağıdına çalışanın görevini, işe giriş tarihini, maaşını ve talep ettiği izin süresini belirten işveren tarafından ıslak imzalı kaşeli dilekçe aslı.

Şirketin imza sirküleri okunaklı fotokopisi.

Faaliyet belgesi son üç ay içerisinde alınmış olmalı, aslı ve fotokopisi getirilmelidir.

Vergi levhası fotokopisi.Son Yıla Ait

Ticaret Sicil Gazetesi

SGK işe giriş bildirgesi okunaklı fotokopisi.

Maaş bordrosunun son 3 aya ait kaşeli-imzalı fotokopileri.

Son 3 aya ait her sayfası ıslak imzalı kaşeli şahsi banka hesabı ve banka imza sirküleri.banka dökümanında işlem tarihi son 10 iş gününü geçmemiş olmalıdır.

Mal varlığınızı belgeleyen evrakların okunaklı fotokopileri (Tapu, kira kontratı vs….)

Seyahat Sağlık Sigortası. Sigorta AB Üye Ülkelerin tamamında geçerli olmalı, öngörülen transit ve ikamet süresini kapsamalıdır. Asgari poliçe tutarı 30.000 Euro teminatlı olmalıdır.

Gidiş – dönüş uçak ve otel (konaklama)rezervasyonları.

İtalya Transit Vize

Başvuru Formu: Tüm sorular başvuru sahibi tarafından cevaplandırılmış ve form başvuru sahibitarafından imzalanmış olmalıdır (Vize Cadde web sitesinden veya Vize Cadde ofisinden temin edilebilir). Dikkat edilmesi gereken başvuru formunda çift imza yeri vardır (37.soru ve 4. syf. son soru/kutucuk ) ve başvuru tarihi atılmalıdır.

Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde (kulaklar görünecek) beyaz arka planlı, iki adet vesikalık fotoğraf (teknik gereksinimler için bakınız ICAO web sayfasındaki bilgiler www.icao.int ). Biometrik fotoğraf çekimi hizmetleri için Vize Cadde ofislerinden destek alabilirsiniz.

Güncel pasaport aslı getirilmelidir.

Çipli (bordo) pasaportunuzun 1. ve 2. Sayfa, varsa lacivert pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit (Geçerlilik süresini gösteren tüm sayfalar), son sayfa (60.); varsa Schengen, Amerika, İngiltere, Romanya, Bulgaristan vizelerinin ve giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfa fotokopileri.

Son 10 sene içerisinde çıkartılmış pasaportunuzun geçerlilik süresi verilecek muhtemel vize bitim tarihinden itibaren en az üç ay olmalıdır. Ayrıca en az bir boş sayfası bulunmalıdır.

Pasaport sahibine ait üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirilmesi zorunludur.

AB Üye Ülkelerde ikamet edilecek süre zarfında (talep edilen vizenin süresini kapsar nitelikte) meydana gelebilecek sağlık nedenleri, acil tedavi, acil yatış veya vefata bağlı yurda dönüş masraflarını karşılayabilecek uygun ve geçerli seyahat sağlık sigortası. Sigorta AB Üye Ülkelerin tamamında geçerli olmalı, öngörülen transit ve ikamet süresini kapsamalıdır. Asgari poliçe tutarı 30.000 Euro teminatlı olmalıdır.

Gidilecek ülkenin vizesi veya oturma izni.

Seyahat vasıtasının bilet aslı veya kullanılacaksa araç evrakları okunaklı fotokopisi.

Seyahat amacını belirten, şahsın dilekçe aslı.

Vize harç bedeli Vize Cadde ofislerinde nakit olarak ödenecektir.

Vize Cadde koordinasyon bedeli Vize Cadde ofislerinden nakit veya kredi kartı ile ödenebilir.

Pasaport sahibi Vize Cadde ofisine şahsen gelmediği durumlarda, (veya pasaportun işlemi bittikten sonra takip edebilmek için) pasaportunu/başvuruyu getiren kişi için yetkilendirme formu-pasaport teslim vekaletnamesi doldurması zorunludur (Yetkilendirme formu örneği için Vize Cadde web sayfası Ek Formlara bkz.). Pasaportu getiren kişi ıslak imzalı-orijinal yetkilendirme formunun ekine üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirmelidir.

İtalya Ticari Amaçlı Shengen Vizesi (Serbest Meslek)

Başvuru Formu: Tüm sorular başvuru sahibi tarafından cevaplandırılmış ve form başvuru sahibitarafından imzalanmış olmalıdır (Vize Cadde web sitesinden veya Vize Cadde ofisinden temin edilebilir). Dikkat edilmesi gereken başvuru formunda çift imza yeri vardır (37.soru ve 4. syf. son soru/kutucuk ) ve başvuru tarihi atılmalıdır.

Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde (kulaklar görünecek) beyaz arka planlı, iki adet vesikalık fotoğraf (teknik gereksinimler için bakınız ICAO web sayfasındaki bilgiler www.icao.int ). Biometrik fotoğraf çekimi hizmetleri için Vize Cadde ofislerinden destek alabilirsiniz.

Güncel pasaport aslı getirilmelidir.

Çipli (bordo) pasaportunuzun 1. ve 2. Sayfa, varsa lacivert pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit (Geçerlilik süresini gösteren tüm sayfalar), son sayfa (60.); varsa Schengen, Amerika, İngiltere, Romanya, Bulgaristan vizelerinin ve giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfa fotokopileri.

Son 10 sene içerisinde çıkartılmış pasaportunuzun geçerlilik süresi verilecek muhtemel vize bitim tarihinden itibaren en az üç ay olmalıdır. Ayrıca en az bir boş sayfası bulunmalıdır.

Pasaport sahibine ait üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirilmesi zorunludur.

AB Üye Ülkelerde ikamet edilecek süre zarfında (talep edilen vizenin süresini kapsar nitelikte) meydana gelebilecek sağlık nedenleri, acil tedavi, acil yatış veya vefata bağlı yurda dönüş masraflarını karşılayabilecek uygun ve geçerli seyahat sağlık sigortası. Sigorta AB Üye Ülkelerin tamamında geçerli olmalı, öngörülen transit ve ikamet süresini kapsamalıdır. Asgari poliçe tutarı 30.000 Euro teminatlı olmalıdır.

İtalya’daki şirketten sitemizde (bkz.Vize Cadde Belgeler) bulunan ticari davetiye formunun şirketin yasal temsilcisi tarafından imzalanmış, kaşelenmiş ve doldurulmuş halinin okunaklı faksı.

Davet mektubunu imzalayan yetkiliye ait kimlik belgesinin okunaklı fotokopisi (üzerinde imzası bulunan). Davet formunu imzalayan yetkili AB vatandaşı değil ise İtalyadaki oturum iznin fotokopisi.

İtalya’da davet formunu gönderen şirkete ait Visura Camerale (ticaret sicil).

Varsa İtalya’daki firmayla aranızdaki fatura, akreditif vs… fotokopileri.

Şahsın antetli kağıdına (varsa ) İtalyanca veya İngilizce seyahat amacını, kalınacak süreyi, her türlü kalış-olası sağlık masraflarının karşılanacağını belirten ad-soyad-ıslak kaşe – imzası bulunan vize talep dilekçe aslı.

Şahsın imza beyannamesi.

Vergi levhası fotokopisi.

İlgilinin bağlı bulunduğu meslek odasına kayıt belgesi aslı ve fotokopisi getirilmelidir.

Şahsına ait son üç aylık dönemi kapsayan banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı; İlk schengen vizesi alacak olan kişiler son üç aylıkbanka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı ve ekinde imzalayan kişinin imza yetkisini gösteren banka imza sirküleri.

İtalya İçişleri Bakanlığı’nın yürürlükteki düzenlemeleri ile kalış süresine göre tespit edilen tutarlara uygun maddi imkanlar (ilgili sayfaya bakınız ).

Gidiş – dönüş uçak ve otel (konaklama)rezervasyonları.

Vize harç bedeli Vize Cadde ofislerinde nakit olarak ödenecektir.

Vize Cadde koordinasyon bedeli Vize Cadde ofislerinden nakit veya kredi kartı ile ödenebilir.

Pasaport sahibi Vize Cadde ofisine şahsen gelmediği durumlarda, (veya pasaportun işlemi bittikten sonra takip edebilmek için) pasaportunu/başvuruyu getiren kişi için yetkilendirme formu-pasaport teslim vekaletnamesi doldurması zorunludur (Yetkilendirme formu örneği için Vize Cadde web sayfası Ek Formlara bkz.). Pasaportu getiren kişi ıslak imzalı-orijinal yetkilendirme formunun ekine üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirmelidir.

İtalya Ticari Vize İçin Gereken Belgeler-İşveren

Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde (kulaklar görünecek) beyaz arka planlı, iki adet BİOMETRİK RESİM

Son 10 sene içerisinde çıkartılmış pasaportunuzun geçerlilik süresi verilecek muhtemel vize bitim tarihinden itibaren en az üç ay olmalıdır. Ayrıca en az bir boş sayfası bulunmalıdır.

Yeni ve Eski Pasaportlarınız

T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi

seyahat sağlık sigortası. Sigorta AB Üye Ülkelerin tamamında geçerli olmalı, öngörülen transit ve ikamet süresini kapsamalıdır. Asgari poliçe tutarı 30.000 Euro teminatlıolmalıdır.

Şirket antetli kağıdına İngilizce veya İtalyanca seyahat amacını, kalınacak süreyi, her türlü kalış-olası sağlık masraflarının karşılanacağını belirten, çalışanın firmadaki görevini, işe giriş tarihini, maaşını belirten şirket yetkilisinin adı-soyadı-kaşe- imzası bulunan vize talep dilekçe aslı. (şirket kaşesi imzanın yanına yada aşağısına vurulmalıdır.)

İtalya’daki şirketten sitemizde bulunan ticari davetiye formunun şirketin yasal temsilcisi tarafından imzalanmış, kaşelenmiş ve doldurulmuş halinin okunaklı faksı.yada maili,davet gönderen kişinin imzasının imza örneği ile davetiyedeki imzanın birbirini net tutması gerekmektedir.

Davet mektubunu imzalayan yetkiliye ait kimlik belgesinin okunaklı fotokopisi (üzerinde imzası bulunan). Davet formunu imzalayan yetkili AB vatandaşı değil ise İtalyadaki oturum iznin fotokopisi.(kimlik fotokopisi son 5 yıllık süresini geçmemelidir.)

İtalya’da davet formunu gönderen şirkete ait Visura Camerale (ticaret sicil).

Varsa İtalya’daki firmayla aranızdaki fatura, akreditif vs… fotokopileri.

Şirketin imza sirküleri okunaklı fotokopisi.

Faaliyet belgesi son üç ay içerisinde alınmış olmalı, aslı ve fotokopisi getirilmelidir.

Vergi levhası fotokopisi.Son Yıla Ait

Ticaret Sicil gazetesi.

Şirkete ait son üç aylık dönemi kapsayan banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı; İlk schengen vizesi alacak olan kişiler son üç aylıkbanka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı ve ekinde imzalayan kişinin imza yetkisini gösteren banka imza sirküleri.

SGK işe giriş bildirgesi okunaklı fotokopisi.

SGK son 4 aya ait prim bildirgeleri veya internetten alınacak SGK Hizmet Dökümü Cetveli.

Emekli olarak çalışanlardan son 4 aya ait sosyal güvenlik destek prim dökümleri.

Maaş bordrosunun son 3 aya ait kaşeli-imzalı fotokopileri.

Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olmayan iş yerlerinden (emekli sandığı vs…) bağlı bulundukları-ödeme yaptıkları kurumdan antetli kağıda kaşeli imzalı ekinde imza sirküleri ile yazı gelecek.

Hiçbir sosyal kuruma bağlı olmayan personel için noter onaylı iş akdi.

Gidiş – dönüş uçak ve otel (konaklama)rezervasyonları.

italyadan davet gönderen kişinin imza örneğinin (pasaport fotokopisinin) davetiyedeki imza ile net birebir birbirini tutması gerekmektedir.

İtalya Ticari Vize İçin Gereken Belgeler-SSK Çalışanı

Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde (kulaklar görünecek) beyaz arka planlı, iki adet BİOMETRİK RESİM

Son 10 sene içerisinde çıkartılmış pasaportunuzun geçerlilik süresi verilecek muhtemel vize bitim tarihinden itibaren en az üç ay olmalıdır. Ayrıca en az bir boş sayfası bulunmalıdır.

Yeni ve Eski Pasaportlarınız

T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi

seyahat sağlık sigortası. Sigorta AB Üye Ülkelerin tamamında geçerli olmalı, öngörülen transit ve ikamet süresini kapsamalıdır. Asgari poliçe tutarı 30.000 Euro teminatlıolmalıdır.

Şirket antetli kağıdına İngilizce veya İtalyanca seyahat amacını, kalınacak süreyi, her türlü kalış-olası sağlık masraflarının karşılanacağını belirten, çalışanın firmadaki görevini, işe giriş tarihini, maaşını belirten şirket yetkilisinin adı-soyadı-kaşe- imzası bulunan vize talep dilekçe aslı. (şirket kaşesi imzanın yanına yada aşağısına vurulmalıdır.)

İtalya’daki şirketten sitemizde bulunan ticari davetiye formunun şirketin yasal temsilcisi tarafından imzalanmış, kaşelenmiş ve doldurulmuş halinin okunaklı faksı.yada maili,davet gönderen kişinin imzasının imza örneği ile davetiyedeki imzanın birbirini net tutması gerekmektedir.

Davet mektubunu imzalayan yetkiliye ait kimlik belgesinin okunaklı fotokopisi (üzerinde imzası bulunan). Davet formunu imzalayan yetkili AB vatandaşı değil ise İtalyadaki oturum iznin fotokopisi.(kimlik fotokopisi son 5 yıllık süresini geçmemelidir.)

talya’da davet formunu gönderen şirkete ait Visura Camerale (ticaret sicil).

Varsa İtalya’daki firmayla aranızdaki fatura, akreditif vs… fotokopileri.

Şirketin imza sirküleri okunaklı fotokopisi.

Faaliyet belgesi son üç ay içerisinde alınmış olmalı, aslı ve fotokopisi getirilmelidir.

Vergi levhası fotokopisi. Son Yıla Ait

Ticaret Sicil gazetesi.

Şirkete ait son üç aylık dönemi kapsayan banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı; İlk schengen vizesi alacak olan kişiler son üç aylıkbanka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı ve ekinde imzalayan kişinin imza yetkisini gösteren banka imza sirküleri.

SGK işe giriş bildirgesi okunaklı fotokopisi.

SGK son 4 aya ait prim bildirgeleri veya internetten alınacak SGK Hizmet Dökümü Cetveli.

Emekli olarak çalışanlardan son 4 aya ait sosyal güvenlik destek prim dökümleri.

Maaş bordrosunun son 3 aya ait kaşeli-imzalı fotokopileri.

Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olmayan iş yerlerinden (emekli sandığı vs…) bağlı bulundukları-ödeme yaptıkları kurumdan antetli kağıda kaşeli imzalı ekinde imza sirküleri ile yazı gelecek.

Hiçbir sosyal kuruma bağlı olmayan personel için noter onaylı iş akdi.

Gidiş – dönüş uçak ve otel (konaklama)rezervasyonları.

italyadan davet gönderen kişinin imza örneğinin (pasaport fotokopisinin)davetiyedeki imza ile net birebir birbirini tutması gerekmektedir.

İtalya Nakliye Aracı Şoförü İçin Vize

Başvuru Formu: Tüm sorular başvuru sahibi tarafından cevaplandırılmış ve form başvuru sahibitarafından imzalanmış olmalıdır (Vize Cadde web sitesinden veya Vize Cadde ofisinden temin edilebilir). Dikkat edilmesi gereken başvuru formunda çift imza yeri vardır (37.soru ve 4. syf. son soru/kutucuk ) ve başvuru tarihi atılmalıdır.

Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde (kulaklar görünecek) beyaz arka planlı, iki adet vesikalık fotoğraf (teknik gereksinimler için bakınız ICAO web sayfasındaki bilgiler. www.icao.int ). Biometrik fotoğraf çekimi hizmetleri için Vize Cadde ofislerinden destek alabilirsiniz.

Güncel pasaport aslı getirilmelidir.

Çipli (bordo) pasaportunuzun 1. ve 2. Sayfa, varsa lacivert pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit (Geçerlilik süresini gösteren tüm sayfalar), son sayfa (60.); varsa Schengen, Amerika, İngiltere, Romanya, Bulgaristan vizelerinin ve giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfa fotokopileri.

Son 10 sene içerisinde çıkartılmış pasaportunuzun geçerlilik süresi verilecek muhtemel vize bitim tarihinden itibaren en az üç ay olmalıdır. Ayrıca en az bir boş sayfası bulunmalıdır.

Pasaport sahibine ait üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirilmesi zorunludur.

AB Üye Ülkelerde ikamet edilecek süre zarfında en az 6 ay süreyle geçerli meydana gelebilecek sağlık nedenleri, acil tedavi, acil yatış veya vefata bağlı yurda dönüş masraflarını karşılayabilecek uygun ve geçerli seyahat sağlık sigortası. Sigorta AB Üye Ülkelerin tamamında geçerli olmalı, öngörülen transit ve ikamet süresini kapsamalıdır. Asgari poliçe tutarı 30.000 Euro teminatlı olmalıdır.

Şirket antetli kağıdına İngilizce veya İtalyanca seyahat amacını, kalınacak süreyi, her türlü kalış-olası sağlık masraflarının karşılanacağını belirten, çalışanın firmadaki görevini, işe giriş tarihini, maaşını belirten şirket yetkilisinin adı-soyadı-kaşe- imzası bulunan vize talep dilekçe aslı.

Varsa İtalyan şirketten şirketin yasal temsilcisi tarafından imzalanmış, davet sebebinin ve kalış sürelerinin belirtildiği davet mektubu. Bunu imzalayan kişiye ait kimlik fotokopisi de davet mektubuna eklenmelidir.

Şirketin antetli kağıdına şirkette çalışan şoförlerin listesi.

Şirketin imza sirküleri okunaklı fotokopisi.

Faaliyet belgesi son üç ay içerisinde alınmış olmalı, aslı ve fotokopisi getirilmelidir.

Vergi levhası fotokopisi.

Ticaret Sicil Gazete veya bağlı bulunulan oda kaydının okunaklı fotokopisi.

Araç şöföre ait ise; Firma ile arasındaki sözleşme kaşeli imzalı.

Araç kiralık ise; kiralama belgesi + araç ruhsatı.

Taşeron Firma Şoförü ise; İki firma arasındaki taşıt sözleşmesi ve Taşeron firmadaki SGK bilgilerinin tamamı.

SGK işe giriş bildirgesi okunaklı fotokopisi.

SGK son 4 aya ait prim bildirgeleri veya internetten alınacak SGK Hizmet Dökümü Cetveli.

Emekli olarak çalışanlardan son 4aya ait sosyal güvenlik destek prim dökümleri.

Ehliyetin / Uluslarası sürücü belgesi okunaklı fotokopisi.

Araç Ruhsat fotokopisi.

Şirket antetli kağıdına İngilizce veya İtalyanca vize başvurusunda bulunan şoförün adının, soyadının,kullanacağı aracın plaka numarasının, güzergahının ve varış yerinin belirtildiği şirket yetkilisinin adı-soyadı-imzası bulunan yazı aslı.

Varsa şoförün ismine U.N.D.’den (Uluslararası Nakliyeciler Derneği) alınmış yazı aslı.

Hiçbir sosyal kuruma bağlı olmayan personel için noter onaylı iş akdi.

CMR formu üzerine düzenlenmiş uluslararası nakliye sertifikaları aslı (kaşeli ve imzalı).

Ulaştırma Bakanlığı tarafından alınmış C2 / L2 belgesi (ihracat lisansı) okunaklı fotokopisi.

Taşıt belgesi fotokopisi.

Şoförün kendi doldurduğu bütün giriş-çıkışlarını ülke ve tarih olarak belirttiği kalış süresini belgeleyen form, imzalı ve Aslı (Nakliyeci

Beyannat Formu Vize Cadde ofisinden temin edilebilir).

Şoförün Avrupa Birliği topraklarına giriş/çıkışlarını gösteren Emniyet Müdürlüğü’nden alınmış beyannamesi.

Vize harç bedeli Vize Cadde ofislerinde nakit olarak ödenecektir.

Vize Cadde koordinasyon bedeli Vize Cadde ofislerinden nakit veya kredi kartı ile ödenebilir.

Pasaport sahibi Vize Cadde ofisine şahsen gelmediği durumlarda, (veya pasaportun işlemi bittikten sonra takip edebilmek için) pasaportunu/başvuruyu getiren kişi için yetkilendirme formu-pasaport teslim vekaletnamesi doldurması zorunludur (Yetkilendirme formu örneği için Vize Cadde web sayfası Ek Formlara bkz.). Pasaportu getiren kişi ıslak imzalı-orijinal yetkilendirme formunun ekine üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirmelidir.

İtalya Turistik Vize İçin Gereken Belgeler-Öğrenci

Ulusal (bayraklı) Başvuru Formu: Tüm sorular başvuru sahibi tarafından cevaplandırılmış ve form başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır (Vize Cadde web sitesinden veya Vize Cadde ofisinden temin edilebilir). Dikkat edilmesi gereken başvuru formunda çift imza yeri vardır (37.soru ve 4. syf. son soru/kutucuk ) ve başvuru tarih atılmalıdır.

Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde (kulaklar görünecek) beyaz arka planlı, iki adet vesikalık fotoğraf (teknik gereksinimler için bakınız ICAO web sayfasındaki bilgiler. www.icao.int ). Biometrik fotoğraf çekimi hizmetleri için Vize Cadde ofislerinden destek alabilirsiniz.

Güncel pasaport aslı getirilmelidir.

Çipli (bordo) pasaportunuzun 1. ve 2. Sayfa, varsa lacivert pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit (Geçerlilik süresini gösteren tüm sayfalar), son sayfa (60.); varsa Schengen, Amerika, İngiltere, Romanya, Bulgaristan vizelerinin ve giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfa fotokopileri.

Son 10 sene içerisinde çıkartılmış pasaportunuzun geçerlilik süresi verilecek muhtemel vize bitim tarihinden itibaren en az 15 ay olmalıdır. Ayrıca en az bir boş sayfası bulunmalıdır.

Pasaport sahibine ait üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirilmesi zorunludur.

Türk vatandaşı olmayanlar için, Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen ve süresi planlanan seyahat tarihinden en erken 3 ay sonra biten ikamet tezkeresi.

İtalya’daki bir üniversitenin lisans programına ya da “AFAM” Kurumlarına Kayıt veya Ön-Kayıt yaptırıldığını gösterir belge.

Kayıt veya Ön-kayıtların Başkonsolosluğun Okul Bölümü – Üniversite Kayıt Ofisi tarafından onay yazısı ile onaylanmış olması gerekmektedir(universita.istanbul@esteri.it)

Eğitimi başka dillerde yapan programlar dışındaki programlar için yeterli İtalyanca bilgisi.

Dönüş biletinin ibrazıyla Türkiye’ye dönüşün sağlanabileceğini ve İtalya’da masrafların karşılanabileceğini gösterir, İtalya İçişleri Bakanlığı’nın 1.3.2000 tarihli düzenlemeleri ile senelik 5.819 Euro (aylık 447,61 Euro) olarak tespit edilmiş (ilgili sayfaya bakınız link), banka tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş, başvuru sahibine ait hesaplarla belgelenmiş maddi imkanların sunulması istenmektedir.

Öğrencinin İtalya’ya girişinden itibaren ilk 8 gün içerisinde Emniyet Müdürlüğü – Yabancılar Şubesi’ne yapacağı oturma izni başvurusu sırasında Genel Sağlık Sigortası poliçesi beyan etmesi gerekmektedir:

Öğrencilerin vize başvuruları sırasında sadece seyahatin ilk iki haftasını kapsayan, 30.000 Euro limitli ve bütün Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan bir seyahat sağlık sigortasını Başkonsolosluğa ibraz etmeleri istenmektedir. İtalya’ya varıldığı zaman İtalyan Sağlık Bakanlığı ile anlaşması olan “Ulusal Sigortalar Kurumu” (I.N.A.) tarafından düzenlenmiş ve tüm öğrenim süresini kapsayan sağlık sigortası yaptırılabilir veya gidilen üniversite tarafından tavsiye edilen sigorta şirketine başvurulabilir.

En az ilk iki haftayı kapsayan konaklama evrakı (bir otel rezervasyonu ya da İtalya’da ikamet eden bir şahıs tarafından hazırlanmış davetiye – sitede bulunan davetiye örneğine bakınız).

Konaklama rezervasyonları ya da İtalya’da ikamet eden bir şahıs tarafından hazırlanmış davetiye (sitede bulunan davetiye örneğine bakınız). Davetiye ile başvuruda bulunulması durumunda, davet eden kişinin imzasının görüldüğü kimlik fotokopisi; davet eden kişi Avrupa vatandaşı değilse oturma izni fotokopisi ibraz edilmelidir.

Uçak bileti rezervasyonu.

Eğitim vizesi ücretsizdir.

Vize Cadde koordinasyon bedeli Vize Cadde ofislerinden nakit veya kredi kartı ile ödenebilir

Dikkat

Öğrencilerin, Vize Başvurusu Yapmadan Önce, Öğrenim Durumu İle İlgili Evrakların Doğrulunu Teyit Etmek Ve Onay Yazısını Almak İçin, Başkonsolosluğun Okul Bölümü – Üniversite Kayıt Ofisi’ne Uğramaları Gerekmektedir. (universita.istanbul@esteri.it)

Bilgi amaçlı yararlı internet sayfaları:

Studenti Stranieri

Study in Italy

İtalya Denizciler İçin Vize

Başvuru Formu: Tüm sorular başvuru sahibi tarafından cevaplandırılmış ve form başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır. Vize Cadde web sitesinden veya Vize Cadde ofisinden temin edilebilir). Dikkat edilmesi gereken başvuru formunda çift imza yeri vardır (37.soru ve 4. syf. son soru/kutucuk ) ve başvuru tarih atılmalıdır.

Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde (kulaklar görünecek) beyaz arka planlı, iki adet vesikalık fotoğraf (teknik gereksinimler için bakınız ICAO web sayfasındaki bilgiler. www.icao.int ). Biometrik fotoğraf çekimi hizmetleri için Vize Cadde ofislerinden destek alabilirsiniz.

Güncel pasaport aslı getirilmelidir.

Çipli (bordo) pasaportunuzun 1. ve 2. Sayfa, varsa lacivert pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit (Geçerlilik süresini gösteren tüm sayfalar), son sayfa (60.); varsa Schengen, Amerika, İngiltere, Romanya, Bulgaristan vizelerinin ve giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfa fotokopileri.

Son 10 sene içerisinde çıkartılmış pasaportunuzun geçerlilik süresi verilecek muhtemel vize bitim tarihinden itibaren en az üç ay olmalıdır. Ayrıca en az bir boş sayfası bulunmalıdır.

Pasaport sahibine ait üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirilmesi zorunludur.

AB Üye Ülkelerde ikamet edilecek süre zarfında (talep edilen vizenin süresini kapsar nitelikte) meydana gelebilecek sağlık nedenleri, acil tedavi, acil yatış veya vefata bağlı yurda dönüş masraflarını karşılayabilecek uygun ve geçerli seyahat sağlık sigortası. Sigorta AB Üye Ülkelerin tamamında geçerli olmalı, öngörülen transit ve ikamet süresini kapsamalıdır. Asgari poliçe tutarı 30.000 Euro teminatlı olmalıdır.

İtalya’daki acenteden geminin isim-bandıralı ve limana giriş/çıkış tarihlerinin belirtildiği liman müdürlüğünün onayladığı yazı.

T.C. Başbakanlık Müsteşarlığı sertifikalarının aslı ve okunaklı fotokopisi.

Sağlık yoklama raporu aslı ve okunaklı fotokopisi.

Gemi adamı cüzdanı aslı ve okunaklı fotokopisi.

İkametgah belgesi.

Gidiş uçak rezervasyonu.

Şirket antetli kağıdına İngilizce veya İtalyanca vize başvurusunda bulunulan denizcinin adı soyadı, güzergahı, bineceği geminin ayrıntılarını belirten dilekçe aslı. Şirket yetkilisinin adı-soyadı-imzası bulunmalı ve şirket kaşesi vurulmuş olmalı.

Şirketin imza sirküleri okunaklı fotokopisi.

Faaliyet belgesi son üç ay içerisinde alınmış olmalı, aslı ve fotokopisi getirilmelidir.

Vergi levhası fotokopisi.

Ticaret Sicil Gazete veya bağlı bulunulan oda kaydının okunaklı fotokopisi.

Gemi Türk Bandıralı (Bayraklı) ise:

SGK işe giriş bildirgesi okunaklı fotokopisi veya noter onaylı iş akdi.

SGK onaylı son 4 aya ait prim bildirgeleri veya internetten alınacak SGK Hizmet Dökümü Cetveli.Emekli olarak çalışanlardan son 4aya ait sosyal güvenlik destek prim dökümleri.

Gemi Yabancı Bandıralı (Bayraklı) ise:

Kontrat.

Vize harç bedeli Vize Cadde ofislerinde nakit olarak ödenecektir.

Vize Cadde koordinasyon bedeli Vize Cadde ofislerinden nakit veya kredi kartı ile ödenebilir.

Pasaport sahibi Vize Cadde ofisine şahsen gelmediği durumlarda, (veya pasaportun işlemi bittikten sonra takip edebilmek için) pasaportunu/başvuruyu getiren kişi için yetkilendirme formu-pasaport teslim vekaletnamesi doldurması zorunludur (Yetkilendirme formu örneği için Vize Cadde web sayfası Ek Formlara bkz.). Pasaportu getiren kişi ıslak imzalı-orijinal yetkilendirme formunun ekine üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirmelidir.

Uyarı:

Vize harcı ve Vize Cadde koordinasyon ücretleri her bir başvuru için ödenecek olup iade edilmezler.

Başvurularınızın değerlendirilmesi için İtalyan Konsolosluğu tarafından mülakata çağırılabilirsiniz ve Yukarıda belirtilen maddelere ek olarak konsolosluk tarafından başka belgeler de getirmeniz istenebilir. Her iki durumda da vize işlem süresi ve pasaport teslim tarihi değişebilir.

Başvuru formunda belirtilen telefon numaraları başvuru sahibine ait olmalıdır.

Başvuru sahibi Türk vatandaşı değil ise; Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen ve süresi planlanan seyahat tarihinden en erken üç ay sonra biten ikamet tezkeresi.

Reşit olmayan çocuklar (18 yaş altı) için her iki veliden ya da yasal vasi den (beraber seyahat edilse de edilmese de) noter onaylı, son 6 ay içerisinde çıkartılmış muvafakatname aslı ve fotokopisi alınması; anne ve baba pasaportuna kayıtlı çocuklar için de ayrı başvuru formu doldurulması; çocukların vize başvuru formlarını hem anne hem de babanın imzalaması gerekmektedir.

Reşit olmayan çocuklar anne veya babaları ile seyahat etmedikleri durumlarda yanlarında refakat edecek olan kişi için ebeveynlerden kişiye düzenlenmiş izin yazısı aslı.

Seyahat tarihlerini kapsayan geçerli bir Schengen vizesinin olduğu durumlarda vize başvuruları kabul edilmeyecektir.

Soyadı tutmama, boşanma, Avrupa Birliği vatandaşı yakını olma vs… gibi durumlarda başvuru sahiplerinin vukuatlı nüfus kayıt örneği ibraz etmeleri gerekebilir.

Ekonomik olarak başkalarına bağımlı olan şahıslar (ör. öğrenciler, reşit olmayanlar, eşler/ev hanımı) ve geçimi ebeveynleri veya eşi tarafından sağlananlar, nüfus kayıt örneklerini, geçimlerini sağlayan aile bireylerinin mali durumunu gösterir evrakları (Vize Cadde turistik evrak listelerine bkz.) kendilerini destekleyen aile bireyinin maddi yükümlülüğü üstlendiğini beyan eder mektubuyla birlikte imzanın o şahsa ait olduğunu ispatlayan resmi bir evrak (ehliyet, pasaport fotokopisi vs..) getirmelidirler.

Evlenmiş olup pasaportunda halen kızlık soyadını kullananların pasaportları geçerli olmayacaktır, vize işlemi yalnızca yeni soyadın göründüğü pasaport üzerine işlenebilir.

Eğitim görenler, yeni tarihli İngilizce öğrenci belgelerinin aslını getirmelidir.

Karayolu ile seyahat edenlerden seyahat güzergah yazısı, uluslararası ehliyet fotokopisi (beynelmilel şoför ehliyetnamesi), uluslararası trafik sigorta fotokopisi ve ruhsat fotokopisi.

Aynı seyahat süresince birden fazla schengen ülke ziyareti gerçekleştirilecek ise seyahatin tamamında en çok hangi schengen ülkesinde kalış yapılacaksa o ülkenin vizesine başvuru yapılmalıdır.

Başvuru sahibinin ve/veya eşinin birinci derece akrabalarından biri AB vatandaşı ise yakınlık derecesini belgeleyen evrak ile birlikte Konsolosluğa hitaben yazacağı bir dilekçede başvuru sahibi için vize talebinde bulunacak.

İtalya Çalışma Vizesi (Ulusal)

Ulusal (bayraklı) Başvuru Formu: Tüm sorular başvuru sahibi tarafından cevaplandırılmış ve form başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır (Vize Cadde web sitesinden veya Vize Cadde ofisinden temin edilebilir). Dikkat edilmesi gereken başvuru formunda çift imza yeri vardır (37.soru ve 4. syf. son soru/kutucuk ) ve başvuru tarih atılmalıdır.

Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde (kulaklar görünecek) beyaz arka planlı, iki adet vesikalık fotoğraf (teknik gereksinimler için bakınız ICAO web sayfasındaki bilgiler. www.icao.int ). Biometrik fotoğraf çekimi hizmetleri için Vize Cadde ofislerinden destek alabilirsiniz.

Güncel pasaport aslı getirilmelidir.

Çipli (bordo) pasaportunuzun 1. ve 2. Sayfa, varsa lacivert pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit (Geçerlilik süresini gösteren tüm sayfalar), son sayfa (60.); varsa Schengen, Amerika, İngiltere, Romanya, Bulgaristan vizelerinin ve giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfa fotokopileri.

Son 10 sene içerisinde çıkartılmış pasaportunuzun geçerlilik süresi verilecek muhtemel vize bitim tarihinden itibaren en az 15 ay olmalıdır. Ayrıca en az bir boş sayfası bulunmalıdır.

Pasaport sahibine ait üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirilmesi zorunludur.

Yetkili Göçmen Büro Amirliği (S.U.I.) tarafından son altı ay içinde başvuru sahibi adına düzenlenmiş çalışma izni aslı. Bu izin belgesi İtalya Başkonsolosluğuna SUI tarafından elektronik olarak ulaştırılmış olmalıdır.

Vukuatlı nüfus kayıt örneği aslı.

Davet eden kişi İtalyan vatandaşı değil ise oturma izni okunaklı fotokopisi.

Türk vatandaşı olmayanlar için, Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen geçerli ikamet tezkeresi istenmektedir.

Vize harç bedeli Vize Cadde ofislerinde nakit olarak ödenecektir.

Vize Cadde koordinasyon bedeli Vize Cadde ofislerinden nakit veya kredi kartı ile ödenebilir.

Pasaport sahibi Vize Cadde ofisine şahsen gelmediği durumlarda, (veya pasaportun işlemi bittikten sonra takip edebilmek için) pasaportunu/başvuruyu getiren kişi için yetkilendirme formu-pasaport teslim vekaletnamesi doldurması zorunludur (Yetkilendirme formu örneği için Vize Cadde web sayfası Ek Formlara bkz.). Pasaportu getiren kişi ıslak imzalı-orijinal yetkilendirme formunun ekine üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirmelidir.

Uyarı:

Vize harcı ve Vize Cadde koordinasyon ücretleri her bir başvuru için ödenecek olup iade edilmezler.

Başvurularınızın değerlendirilmesi için İtalyan Konsolosluğu tarafından mülakata çağırılabilirsiniz ve Yukarıda belirtilen maddelere ek olarak konsolosluk tarafından başka belgeler de getirmeniz istenebilir . Her iki durumda da vize işlem süresi ve pasaport teslim tarihi değişebilir.

Başvuru formunda belirtilen telefon numaraları başvuru sahibine ait olmalıdır.

Reşit olmayan çocuklar (18 yaş altı) için her iki veliden ya da yasal vasi den (beraber seyahat edilse de edilmese de) noter onaylı, son 6 ay içerisinde çıkartılmış muvafakatname aslı ve fotokopisi alınması; anne ve baba pasaportuna kayıtlı çocuklar için de ayrı başvuru formu doldurulması; çocukların vize başvuru formlarını hem anne hem de babanın imzalaması gerekmektedir.

Seyahat tarihlerini kapsayan geçerli bir Schengen vizesinin olduğu durumlarda vize başvuruları kabul edilmeyecektir.

Soyadı tutmama, boşanma, Avrupa Birliği vatandaşı yakını olma vs… gibi durumlarda başvuru sahiplerinin vukuatlı nüfus kayıt örneği ibraz etmeleri gerekebilir.

Evlenmiş olup pasaportunda halen kızlık soyadını kullananların pasaportları geçerli olmayacaktır, vize işlemi yalnızca yeni soyadın göründüğü pasaport üzerine işlenebilir.

Eğitim görenler, yeni tarihli İngilizce öğrenci belgelerini aslını getirmelidir.

Karayolu ile seyahat edenlerden seyahat güzergah yazısı, uluslararası ehliyet fotokopisi (beynelmilel şoför ehliyetnamesi), uluslararası trafik sigorta fotokopisi ve ruhsat fotokopisi.

İtalya Turistik Vize İçin Gereken Belgeler-Aile

Gidecek Olan Kişinin Eşinin:

Son 10 Sene İçerisinde Çıkartılmış Pasaportunuzun Geçerlilik Süresi Verilecek Muhtemel Vize Bitim Tarihinden İtibaren En Az Üç Ay Olmalıdır. Ayrıca En Az Bir Boş Sayfası Bulunmalıdır.

T.C. Kimlik No Yazılı 1 Adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) Fotokopisi

Yeni Ve Eski Pasaportlarınız

Şirket Antetli Kağıdına Çalışanın Görevini, İşe Giriş Tarihini, Maaşını Ve Talep Ettiği İzin Süresini Belirten İşveren Tarafından Islak İmzalı Kaşeli Dilekçe Aslı.

Şirketin İmza Sirküleri Okunaklı Fotokopisi.

Faaliyet Belgesi Son Üç Ay İçerisinde Alınmış Olmalı, Aslı Ve Fotokopisi Getirilmelidir.

Vergi Levhası Fotokopisi.

Ticaret Sicil Gazetesi

Sgk İşe Giriş Bildirgesi Okunaklı Fotokopisi.

Maaş Bordrosunun Son 3 Aya Ait Kaşeli-İmzalı Fotokopileri.

Son 3 Aya Ait Her Sayfası Islak İmzalı Kaşeli Şahsi Banka Hesabı Ve Banka İmza Sirküleri. Banka Dokümanında İşlem Tarihi Son 10 İş Gününü Geçmemiş Olmalıdır.

Mal Varlığınızı Belgeleyen Evrakların Okunaklı Fotokopileri (Tapu, Kira Kontratı Vs.)
Seyahat Sağlık Sigortası. Sigorta Ab Üye Ülkelerin Tamamında Geçerli Olmalı, Öngörülen Transit Ve İkamet Süresini Kapsamalıdır. Asgari Poliçe Tutarı 30.000 Euro Teminatlı Olmalıdır.

Evlilik Cüzdan Fotokopisi

Tam Vukaatlı Nüfus Kayıt Örneği

Başvuruya Çocuklarda Eklenecekse Çocukların İngilizce Ve Türkçe Öğrenci Belgeleri

Reşit Olmayan Çocuklar İççin Noterden Onaylı Muafakatname

Anne Babanın Geçerli Schengen Vize Fotokopisi

Anne Ve Babadan Seyahat Amacını Belirten Dilekçe.

İtalya Aile Birleşimi Ulusal-AB Vatandaşı Yakınları

Ulusal (bayraklı) Başvuru Formu: Tüm sorular başvuru sahibi tarafından cevaplandırılmış ve form başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır (Vize Cadde web sitesinden veya Vize Cadde ofisinden temin edilebilir). Dikkat edilmesi gereken başvuru formunda çift imza yeri vardır (37.soru ve 4. syf. son soru/kutucuk ) ve başvuru tarihi atılmalıdır.

Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde (kulaklar görünecek) beyaz arka planlı, iki adet vesikalık fotoğraf (teknik gereksinimler için bakınız ICAO web sayfasındaki bilgiler. www.icao.int ). Biometrik fotoğraf çekimi hizmetleri için Vize Cadde ofislerinden destek alabilirsiniz.

Güncel pasaport aslı getirilmelidir.

Çipli (bordo) pasaportunuzun 1. ve 2. Sayfa, varsa lacivert pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit (Geçerlilik süresini gösteren tüm sayfalar), son sayfa (60.); varsa Schengen, Amerika, İngiltere, Romanya, Bulgaristan vizelerinin ve giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfa fotokopileri.

Son 10 sene içerisinde çıkartılmış pasaportunuzun geçerlilik süresi verilecek muhtemel vize bitim tarihinden itibaren en az 15 ay olmalıdır. Ayrıca en az bir boş sayfası bulunmalıdır.

Pasaport sahibine ait üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirilmesi zorunludur

Türk vatandaşı olmayanlar için, Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen geçerli ikamet tezkeresi istenmektedir.

Nüfus kayıt örneğinin tasdikli aslı.

Vize verilmesi için İtalya’da ikamet eden Avrupa Birliği vatandaşı tarafından hazırlanmış yazılı talep (ilgili sayfaya bakınız).

Eşler için, evlilik cüzdanının onaylanmış, apostillenmiş ve İtalyanca’ya tercüme edilmiş aslı (Türk vatandaşları için çok dilli olarak hazırlanmış form: Formül A ve/veya Formül B).

Bakmakla yükümlü olunan çocuklar için, doğum kayıt örneğinin onaylanmış, apostillenmiş ve İtalyanca’ya tercüme edilmiş aslı (Türk vatandaşları için çok dilli olarak hazırlanmış form: Formül A ve/veya Formül B) ve çocuğun kalıcı olarak yurtdışına çıkması konusunda diğer ebeveyn tarafından verilmiş muvafakatname.

Bakmakla yükümlü olunan ebeveynler için, aile birleşimi başvurusunda bulunan çocuğa ait doğum kayıt örneğinin onaylanmış, apostillenmiş ve İtalyanca’ya tercüme edilmiş aslı. (Türk vatandaşları için çok dilli olarak hazırlanmış form: Formül A ve/veya Formül B)

Konsolosluk vize harcı ücretsizdir.

Vize Cadde koordinasyon bedeli Vize Cadde ofislerinden nakit veya kredi kartı ile ödenebilir.

Pasaport sahibi Vize Cadde ofisine şahsen gelmediği durumlarda, (veya pasaportun işlemi bittikten sonra takip edebilmek için) pasaportunu/başvuruyu getiren kişi için yetkilendirme formu-pasaport teslim vekaletnamesi doldurması zorunludur (Yetkilendirme formu örneği için Vize Cadde web sayfası Ek Formlara bkz.). Pasaportu getiren kişi ıslak imzalı-orijinal yetkilendirme formunun ekine üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirmelidir.

Dikkat:

Başvuru sahiplerinin İtalyan vatandaşlarının akrabası olması durumunda;

Evlilik ve/veya doğum, Türkiye’de, konsolosluğumuz bürolarının yetki alanında yapıldıysa, ilgili nüfus evrakının kayıtlara geçirilmesi işlemlerinin Başkonsolosluk tarafından başlatılmış olması yeterlidir, Veya;

Yukarıda bahsi geçen evrakın İtalya’da kayıtlara geçmiş olduğu durumlarda, yürürlükteki kanunlar çerçevesinde imzalanmış belge niteliği taşıyan beyanlar yeterli olacaktır.

Yukarıda belirtilen tüm bu durumlarda, başvuru sahibinin İtalya’ya giriş yapmasını ve kalışını Avrupa vatandaşı akrabası sıfatıyla kolaylaştırılmış şekillerle yasal hale getirmesine müsaade edecek, kısa süreli (90 gün) turistik vize verilmesi öngörülmüştür.

Uyarı

Vize Cadde koordinasyon ücretleri her bir başvuru için ödenecek olup iade edilmezler.

Başvurularınızın değerlendirilmesi için İtalyan Konsolosluğu tarafından mülakata çağırılabilirsiniz ve Yukarıda belirtilen maddelere ek olarak konsolosluk tarafından başka belgeler de getirmeniz istenebilir.Her iki durumda da vize işlem süresi ve pasaport teslim tarihi değişebilir.

Başvuru formunda belirtilen telefon numaraları başvuru sahibine ait olmalıdır.

Reşit olmayan çocuklar (18 yaş altı) için her iki veliden ya da yasal vasi den (beraber seyahat edilse de edilmese de) noter onaylı, son 6 ay içerisinde çıkartılmış muvafakatname aslı ve fotokopisi alınması; anne ve baba pasaportuna kayıtlı çocuklar için de ayrı başvuru formu doldurulması; çocukların vize başvuru formlarını hem anne hem de babanın imzalaması gerekmektedir.

Seyahat tarihlerini kapsayan geçerli bir Schengen vizesinin olduğu durumlarda vize başvuruları kabul edilmeyecektir.

Soyadı tutmama, boşanma, Avrupa Birliği vatandaşı yakını olma vs… gibi durumlarda başvuru sahiplerinin vukuatlı nüfus kayıt örneği ibraz etmeleri gerekebilir.

Evlenmiş olup pasaportunda halen kızlık soyadını kullananların pasaportları geçerli olmayacaktır, vize işlemi yalnızca yeni soyadın göründüğü pasaport üzerine işlenebilir.

Eğitim görenler, yeni tarihli İngilizce öğrenci belgelerinin aslını getirmelidir.

Karayolu ile seyahat edenlerden seyahat güzergah yazısı, uluslararası ehliyet fotokopisi (beynelmilel şoför ehliyetnamesi), uluslararası trafik sigorta fotokopisi ve ruhsat fotokopisi.

Yararlı Bilgiler

İtalya İstanbul Başkonsolosluğu

Adres: Tom Tom Kaptan Sokak, 5 – 34433 Beyoğlu, İstanbul / Türkiye

Tel: +90 (212) 243 10 24/5 2525437, 2513294

Fax: +90 (212) 2525879

Web: www.consistanbul.esteri.it

Email: consolatogenerale.istanbul@esteri.it

Gerekli Belgeler

Aşağıdaki listeyi dikkatlice okuyup başvurunuzun sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi için belgeleri eksiksiz olarak başvuru sırasında yanınızda bulundurunuz.

Profesyonel Vize danışmanlarımız ile görüşerek ilgili tüm süreci öğrenebilir!

Vize Başvuru Sürecinizi Hızlı Bir Şekilde Başlatabilirsiniz