Norveç Vizesi

Norveç Vizesi Gerekli Belgeler

Norveç Kültürel / Sportif Bir Etkinliğe yada Kongreye Katılmak İçin Vize

1- Kapak mektubu (başvuru portalında oluşan ve emailinize gönderilen bu kapak mektubundan çıktı

alınız.) https://selfservice.udi.no

2- Doldurulmuş Questionnaire A formu.

3- Fotoğraf (Biometrik ölçüde, 6 aydan eski olmayan, 35×45 mm)

4- Pasaport (Geçerli pasaport ve varsa eski pasaportlar. Lütfen pasaportunuzun Norveç’te kalacağınızın

sürenin bitiminden itibaren en az üç ay daha geçerli olduğuna ve vize kullanımı için en az iki sayfasının boş

olduğuna emin olunuz.)

5- Pasaport fotokopileri (Tüm işlem görmüş sayfaların ve ayrıca fotoğraflı yüzünün fotokopisi A4 ormatında

çekilmelidir. Yabancılar için Türkiye’deki oturma izni fotokopileri de eklenmelidir ve pasaport fotokopileri

renkli olarak A4 formatında çekilmelidir.)

6- Kültürel etkinlikler ya da konferanslar için organizasyon şirketi/sahibinden davetiye.

7- Spor aktiviteleri için klüpten ya da federasyondan davetiye ya da aktiviteye katılım belgesi.

8- Eğitim ya da araştırma programlarına katılım için okul ya da araştırma merkezinden davetiye

9- Eğer başvuru sahibi çalışan ise; işverenden çalışma mektubu ve/veya izin onay yazısı (İş yerinin antetli kağıdına yazılmış olmalıdır. Antetli kağıda ya İngilizce yazılmalı ya da belge yeminli İngilizce çevirisi ile birlikte getirilmelidir) Son üç aya ait maaş bordroları, SGK işe giriş bildirgesi, hizmet dökümü ve faaliyet belgesi.

10- Başvuru sahibi çiftçi ise; çiftçilik belgesi.

11- Başvuru sahibi işverense; ticaret odası kaydı, Faaliyet belgesi, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi

12- Başvuru sahibi emekliyse; emeklilik ispatı(emekli kartı, emekli maaş hesabı).

13- Başvuru sahibi öğrenciyse; öğrenci belgesi.

14- Başvuru sahibi 18 yaş altındaysa; noter onaylı muvaffakatname (İngilizce ya da onaylı çevirisi). Bu durum yasal velilerden sadece bir tanesinin velayet sahibi olduğu yasal olarak kanıtlanabilirse geçersizdir.

15- Son üç aylık hareketleri gösteren resmi onaylı banka hesap dökümü.

16- 30000 euro kapsamlı bütün Schengen ülkelerini kapsayan seyahat sağlık sigortası.

17- Norveç’te kalınacak yer veya Otel’in onayı. Uçak ve varsa diğer seyahat rezervasyonları. (Vizeniz düzenlenmeden önce, herhangi bir biletin alınması gerekmez)

Norveç Aile ve Arkadaş Ziyareti

1- Kapak mektubu (başvuru portalında oluşan ve emailinize gönderilen bu kapak mektubundan çıktı alınız.) https://selfservice.udi.no

2- Eş harici aile bireylerini ziyarette Questionnaire B formu doldurulmalıdır.

3- Arkadaş, kız/erkek arkadaş, nişanlı ve eş ziyaretlerinde Questionnaire C formu doldurulmalıdır.

4- Fotoğraf (Biometrik ölçüde, 6 aydan eski olmayan, 35 x 45 mm.)

5- Pasaport (Geçerli pasaport ve varsa eski pasaportlar. Lütfen pasaportunuzun Norveç’te kalacağınızın sürenin bitiminden itibaren en az üç ay daha geçerli olduğuna ve vize kullanımı için en az iki sayfasının boş olduğuna emin olunuz.)

6- Pasaport fotokopileri (Tüm işlem görmüş sayfaların ve ayrıca fotoğraflı yüzünün fotokopisi A4 formatında çekilmelidir. Yabancılar için Türkiye’deki oturma izni fotokopileri de eklenmelidir ve pasaport fotokopileri renkli olarak A4 formatında çekilmelidir.)

7- Aile ve akrabalık bağlarını kanıtlayıcı belge (Tam tekmilli vukuatlı nüfus kayıt örneği) İngilizce çevirisi zorunlu değildir.

8- Davet mektubu (Norveççe veya İngilizce yazılmış) Davet mektubu orjinal olmalı ve davet eden tarafça imzalanmış olmalıdır. Davetiye ziyaret ediceğiniz kişi tarafından yollanmalıdır. Örneğin: Biyolojik aile bireyiniz, eşiniz/nişanlınız , erkek veya kız arkadaşınız vb.

9- Davet eden kişinin pasaport fotokopisi. Eğer başvuru sahibi arkadaşını, nişanlısını, erkek veya kız arkadaşını ziyaret edecek ise Türkiye’ye önceki seyahatlerin giriş çıkış mühürleriyle birlikte fotokopileri eklenmelidir. Eğer davet eden kişinin Norveç’te oturumu varsa oturum kartının fotokopisi. 10 Eğer başvuru sahibi nişanlısını, erkek veya kız arkadaşını ziyaret etmek istiyorsa birlikte çekilmiş birfotoğrafları (A4-formatında)

11- Eğer başvuru sahibi yeterli ve ispatlı mali varlığa/gelire sahip değilse, Norveç’teki polisten onay damgalı ve orjinal “Garanti Formu (Garantiskjema for besøk)” sunulmalıdır.

12- Temsil yetkisi yazısı / Vekaletname (Davet eden tarafa veya başka bir üçüncü kişiye başvuruda takibi temsil hakkı vermek isteyen başvurucular için tercihe bağlı sunulan belgedir.)

13- Eğer başvuru sahibi çalışan ise işverenden çalışma mektubu ve/veya izin onay yazısı (İş yerinin antetli kağıdına yazılmış olmalıdır. Antetli kağıda ya İngilizce yazılmalı ya da belge yeminli İngilizce çevirisi ile birlikte getirilmelidir) Son üç aya ait maaş bordroları, SGK işe giriş bildirgesi, hizmet dökümü ve faaliyet belgesi.

14- Eğer başvuru sahibi çiftçi ise İlgili resmi makamca (ziraat odası) verilmiş çiftçilik belgesi.

15- Eğer başvuru sahibi iş veren ise ve/veya özel şirket sahibi/ortağı ise İlgili ticaret odasına kayıt belgesi, vergi levhası ve ticari sicil gazetesi kaydı kopyası.

16- Eğer başvuru sahibi emekli ise Emekli maaşı ispatı (Emekli kimliği fotokopisi ve emekli maaşı banka hesap dökümü veya ilgili makamca yazılmış maaş bilgisi içeren yazı).

17- Eğer başvuru sahibi öğrenci ise Öğrenci belgesi (İngilizce veya yeminli İngilizce çevirisi ile birlikte).

18- Ebeveynlerden noter onaylı muvaffakatname (bu kural şu koşullarda aranmaz: eğer sadece bir ebeveyn sözkonusu ise (diğer ebeveyn hayatta değilse) veya diğer ebeveyne ulaşılamadığını gösterir mahkeme onay belgesi varsa) (yeminli İngilizce çevirisi ile birlikte).

19- Son üç aylık hareketleri gösteren resmi onaylı banka hesap dökümü.

20- Zorunlu seyahat sağlık sigorta poliçesi (tüm Schengen ülkelerinde geçerli ve minimum 30.000 Euro kapsamlı).

21- Uçak rezervasyonu (gidiş-dönüş) veya diğer seyahat araçları kullanılacaksa buna ilişkin ispatlayıcı belgeler (Vizenin onaylanması öncesi uçak bileti satın alınması gerekmez.)

Norveç Ticari Amaçlı Ziyaretçi Vizesi

1- Kapak mektubu (başvuru portalında oluşan ve emailinize gönderilen bu kapak mektubundan çıktı

alınız.) https://selfservice.udi.no

2- Doldurulmuş Questionnaire A formu.

3- Fotoğraf (Biometrik ölçüde, 6 aydan eski olmayan, 35×45 mm)

4- Pasaport (Geçerli pasaport ve varsa eski pasaportlar. Lütfen pasaportunuzun Norveç’te kalacağınızın sürenin bitiminden itibaren en az üç ay daha geçerli olduğuna ve vize kullanımı için en az iki sayfasının boş olduğuna emin olunuz.)

5- Pasaport fotokopileri (Tüm işlem görmüş sayfaların ve ayrıca fotoğraflı yüzünün fotokopisi A4 formatında çekilmelidir. Yabancılar için Türkiye’deki oturma izni fotokopileri de eklenmelidir ve pasaport fotokopileri renkli olarak A4 formatında çekilmelidir.)

6- Norveç firmasından ziyaret amacınızı, gidiş ve dönüş tarihlerinizi içeren davetiye. Davetiye firmanın kayıt numarasını, davet eden kişi bilgilerini, imzasını ve iletişim bilgilerini içermelidir. Gerekli olması durumunda çok giriş talep edilebilir.

7- Fuar ya da konferansa katılım belgesi.

8- Eğer başvuru sahibi çalışan ise; işverenden çalışma mektubu ve/veya izin onay yazısı (İş yerinin antetli kağıdına yazılmış olmalıdır. Antetli kağıda ya İngilizce yazılmalı ya da belge yeminli İngilizce çevirisi ile birlikte getirilmelidir) Son üç aya ait maaş bordroları, SGK işe giriş bildirgesi, hizmet dökümü ve faaliyet belgesi.

9- Başvuru sahibi çiftçi ise; çiftçilik belgesi.

10- Başvuru sahibi işverense; ticaret odası kaydı, Faaliyet belgesi, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi.

11- Son üç aylık hareketleri gösteren resmi onaylı banka hesap dökümü..

12- 30000 euro kapsamlı bütün Schengen ülkelerini kapsayan seyahat sağlık sigortası.

13- Norveç’te kalınacak yer veya Otel’in onayı. Uçak ve varsa diğer seyahat rezervasyonları. (Vizeniz düzenlenmeden önce, herhangi bir biletin alınması gerekmez.)

Norveç Turistik / Ziyaretçi Olarak Viz

1- Kapak mektubu (başvuru portalında oluşan ve emailinize gönderilen bu kapak mektubundan çıktı alınız.) https://selfservice.udi.no

2- Doldurulmuş Questionnaire D formu.

3- Fotoğraf (Biometrik ölçüde, 6 aydan eski olmayan, 35×45 mm)

4- Pasaport (Geçerli pasaport ve varsa eski pasaportlar. Lütfen pasaportunuzun Norveç’te kalacağınızın sürenin bitiminden itibaren en az üç ay daha geçerli olduğuna ve vize kullanımı için en az iki sayfasının boş olduğuna emin olunuz.)

5- Pasaport fotokopileri (Tüm işlem görmüş sayfaların ve ayrıca fotoğraflı yüzünün fotokopisi A4 ormatında çekilmelidir. Yabancılar için Türkiye’deki oturma izni fotokopileri de eklenmelidir ve pasaport fotokopileri renkli olarak A4 formatında çekilmelidir.)

6- Eğer başvuru sahibi çalışan ise; işverenden çalışma mektubu ve/veya izin onay yazısı (İş yerinin antetli kağıdına yazılmış olmalıdır. Antetli kağıda ya İngilizce yazılmalı ya da belge yeminli İngilizce çevirisi ile birlikte getirilmelidir) Son üç aya ait maaş bordroları, SGK işe giriş bildirgesi, hizmet dökümü ve faaliyet belgesi.

7- Başvuru sahibi çiftçi ise; çiftçilik belgesi.

8- Başvuru sahibi işverense; ticaret odası kaydı, Faaliyet belgesi, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi.

9- Başvuru sahibi emekliyse; emeklilik ispatı(emekli kartı, emekli maaş hesabı).

10- Başvuru sahibi öğrenciyse; öğrenci belgesi.

11- Başvuru sahibi 18 yaş altındaysa; noter onaylı muvaffakatname (İngilizce ya da onaylı çevirisi). Bu durum yasal velilerden sadece bir tanesinin velayet sahibi olduğu yasal olarak kanıtlanabilirse geçersizdir.

12- Son üç aylık hareketleri gösteren resmi onaylı banka hesap dökümü.

13- 30000 euro kapsamlı bütün Schengen ülkelerini kapsayan seyahat sağlık sigortası.

14- Uçak, Otel ve varsa diğer seyahat rezervasyonları. (Vizeniz düzenlenmeden önce, herhangi bir biletin alınması gerekmez.)

Yararlı Bilgiler

Norveç Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği

Adres: Kırkpınar Sokak No:18 06540 Çankaya-Ankara / Türkiye

Tel: +90 (312) 408 48 00

Fax: +90 (312) 408 48 99

Email: emb.ankara.immigration@mfa.no

Gerekli Belgeler

Aşağıdaki listeyi dikkatlice okuyup başvurunuzun sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi için belgeleri eksiksiz olarak başvuru sırasında yanınızda bulundurunuz.

Profesyonel Vize danışmanlarımız ile görüşerek ilgili tüm süreci öğrenebilir!

Vize Başvuru Sürecinizi Hızlı Bir Şekilde Başlatabilirsiniz